Solbakken 4B
1434 ÅS

Solbakken 4B, 1434 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solbakken 4B, 1434 ÅS:

  • Postnummer: 1434 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 36 i 0214
  • Grunnkrins: 221 ASCHJEM
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Solbakken

Solbakken er ein veg i Ås kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solbakken 1 1434 ÅS 59.6669, 10.8023 73 / 41
Solbakken 2A 1434 ÅS 59.6670, 10.8012 73 / 391
Solbakken 2B 1434 ÅS 59.6672, 10.8012 73 / 39
Solbakken 3 1434 ÅS 59.6667, 10.8024 73 / 42
Solbakken 4A 1434 ÅS 59.6676, 10.8027 73 / 386
Solbakken 4B 1434 ÅS 59.6675, 10.8030 73 / 36
Solbakken 5 1434 ÅS 59.6668, 10.8032 73 / 43
Solbakken 6 1434 ÅS 59.6675, 10.8032 73 / 224
Solbakken 7A 1434 ÅS 59.6670, 10.8026 73 / 314
Solbakken 7B 1434 ÅS 59.6671, 10.8031 73 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken