Solbergskogen 9
1406 SKI

Solbergskogen 9, 1406 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solbergskogen 9, 1406 SKI:

  • Postnummer: 1406 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 227 i 0214
  • Grunnkrins: 108 SOLBERGSKOGEN/TAMBURBAKKEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Solbergskogen

Solbergskogen er ein veg i Ås kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solbergskogen 1 1406 SKI 59.7226, 10.8070 102 / 210
Solbergskogen 2A 1406 SKI 59.7222, 10.8066 102 / 133
Solbergskogen 2B 1406 SKI 59.7223, 10.8062 102 / 133
Solbergskogen 3 1406 SKI 59.7226, 10.8064 102 / 209
Solbergskogen 4 1406 SKI 59.7219, 10.8066 102 / 144
Solbergskogen 5 1406 SKI 59.7225, 10.8060 102 / 208
Solbergskogen 6 1406 SKI 59.7218, 10.8060 102 / 143
Solbergskogen 7 1406 SKI 59.7224, 10.8056 102 / 207
Solbergskogen 8 1406 SKI 59.7221, 10.8059 102 / 132
Solbergskogen 9 1406 SKI 59.7222, 10.8051 102 / 227
Solbergskogen 10 1406 SKI 59.7220, 10.8045 102 / 212
Solbergskogen 11 1406 SKI 59.7223, 10.8033 102 / 224
Solbergskogen 12 1406 SKI 59.7219, 10.8040 102 / 213
Solbergskogen 13 1406 SKI 59.7224, 10.8030 102 / 223
Solbergskogen 14 1406 SKI 59.7220, 10.8036 102 / 214
Solbergskogen 15 1406 SKI 59.7225, 10.8028 102 / 222
Solbergskogen 16A 1406 SKI 59.7219, 10.8031 102 / 215
Solbergskogen 16B 1406 SKI 59.7219, 10.8031 102 / 215
Solbergskogen 17 1406 SKI 59.7225, 10.8023 102 / 221
Solbergskogen 18A 1406 SKI 59.7220, 10.8027 102 / 216
Solbergskogen 18B 1406 SKI 59.7219, 10.8027 102 / 216
Solbergskogen 20 1406 SKI 59.7222, 10.8025 102 / 217
Solbergskogen 22 1406 SKI 59.7222, 10.8021 102 / 218
Solbergskogen 24 1406 SKI 59.7223, 10.8019 102 / 219
Solbergskogen 26 1406 SKI 59.7224, 10.8016 102 / 220

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken