Solbergveien 23
1406 SKI

Solbergveien 23, 1406 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solbergveien 23, 1406 SKI:

  • Postnummer: 1406 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 20 i 0214
  • Grunnkrins: 108 SOLBERGSKOGEN/TAMBURBAKKEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Solbergveien

Solbergveien er ein veg i Ås kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Adressene i Solbergveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solbergveien 1 1406 SKI 59.7199, 10.7994 102 / 1
Solbergveien 4 1406 SKI 59.7198, 10.7970 102 / 1
Solbergveien 6 1406 SKI 59.7203, 10.7989 102 / 1
Solbergveien 7 1406 SKI 59.7206, 10.8002 102 / 25
Solbergveien 8 1406 SKI 59.7204, 10.7981 102 / 1
Solbergveien 9 1406 SKI 59.7209, 10.8001 102 / 349
Solbergveien 10 1406 SKI 59.7205, 10.7975 102 / 6
Solbergveien 15 1406 SKI 59.7214, 10.7994 102 / 67
Solbergveien 17 1406 SKI 59.7214, 10.7990 102 / 19
Solbergveien 19 1406 SKI 59.7214, 10.7986 102 / 48
Solbergveien 21 1406 SKI 59.7215, 10.7998 102 / 66
Solbergveien 22A 1406 SKI 59.7219, 10.7975 102 / 15
Solbergveien 22B 1406 SKI 59.7221, 10.7974 102 / 367
Solbergveien 23 1406 SKI 59.7216, 10.8002 102 / 20
Solbergveien 24A 1400 SKI 59.7233, 10.7976 102 / 2
Solbergveien 24B 1400 SKI 59.7229, 10.7976 102 / 2
Solbergveien 25 1406 SKI 59.7218, 10.8002 102 / 151
Solbergveien 26A 1406 SKI 59.7216, 10.7984 102 / 348
Solbergveien 26B 1406 SKI 59.7217, 10.7989 102 / 347
Solbergveien 26C 1406 SKI 59.7218, 10.7993 102 / 346
Solbergveien 27 1406 SKI 59.7220, 10.7999 102 / 225
Solbergveien 30 1406 SKI 59.7225, 10.8007 102 / 50
Solbergveien 32 1406 SKI 59.7227, 10.8007 102 / 392

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken