Solfallskroken 4
1435 ÅS

Solfallskroken 4, 1435 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solfallskroken 4, 1435 ÅS:

  • Postnummer: 1435 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 479 i 0214
  • Grunnkrins: 224 DYSTERLIA
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Solfallskroken

Solfallskroken er ein veg i Ås kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solfallskroken 1 1435 ÅS 59.6658, 10.8023 55 / 9
Solfallskroken 2 1435 ÅS 59.6660, 10.8020 55 / 122
Solfallskroken 4 1435 ÅS 59.6662, 10.8025 55 / 479
Solfallskroken 6 1435 ÅS 59.6661, 10.8026 55 / 11
Solfallskroken 8 1435 ÅS 59.6659, 10.8028 55 / 32
Solfallskroken 10 1435 ÅS 59.6658, 10.8030 55 / 352

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken