Solveien 6
1434 ÅS

Solveien 6, 1434 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solveien 6, 1434 ÅS:

  • Postnummer: 1434 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 30 i 0214
  • Grunnkrins: 221 ASCHJEM
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Solveien

Solveien er ein veg i Ås kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solveien 1 1434 ÅS 59.6667, 10.8048 73 / 47
Solveien 2 1434 ÅS 59.6667, 10.8039 73 / 48
Solveien 3 1434 ÅS 59.6670, 10.8047 73 / 22
Solveien 4 1434 ÅS 59.6670, 10.8037 73 / 31
Solveien 5 1434 ÅS 59.6672, 10.8044 73 / 21
Solveien 6 1434 ÅS 59.6672, 10.8036 73 / 30
Solveien 7 1434 ÅS 59.6675, 10.8042 73 / 20
Solveien 8 1434 ÅS 59.6677, 10.8033 73 / 29
Solveien 9A 1434 ÅS 59.6678, 10.8041 73 / 13
Solveien 9B 1434 ÅS 59.6677, 10.8039 73 / 388
Solveien 10 1434 ÅS 59.6680, 10.8031 73 / 28
Solveien 11A 1434 ÅS 59.6680, 10.8037 73 / 384
Solveien 11B 1434 ÅS 59.6680, 10.8040 73 / 19
Solveien 12 1434 ÅS 59.6682, 10.8029 73 / 27
Solveien 13 1434 ÅS 59.6683, 10.8039 73 / 14
Solveien 14 1434 ÅS 59.6686, 10.8026 73 / 26
Solveien 15A 1434 ÅS 59.6685, 10.8033 73 / 390
Solveien 15B 1434 ÅS 59.6686, 10.8036 73 / 18
Solveien 16 1434 ÅS 59.6688, 10.8025 73 / 25
Solveien 17 1434 ÅS 59.6688, 10.8036 73 / 17
Solveien 18 1434 ÅS 59.6691, 10.8027 73 / 24
Solveien 19 1434 ÅS 59.6691, 10.8035 73 / 16
Solveien 20A 1434 ÅS 59.6695, 10.8027 73 / 23
Solveien 20B 1434 ÅS 59.6695, 10.8027 73 / 23
Solveien 20C 1434 ÅS 59.6694, 10.8028 73 / 23
Solveien 20D 1434 ÅS 59.6694, 10.8029 73 / 23
Solveien 22 1434 ÅS 59.6696, 10.8033 73 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken