Sportsveien 2B
1407 VINTERBRO

Sportsveien 2B, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sportsveien 2B, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 19 i 0214
  • Grunnkrins: 105 SPORRET
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Sportsveien

Sportsveien er ein veg i Ås kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sportsveien 2A 1407 VINTERBRO 59.7248, 10.7603 115 / 18
Sportsveien 2B 1407 VINTERBRO 59.7247, 10.7600 115 / 19
Sportsveien 2C 1407 VINTERBRO 59.7246, 10.7596 115 / 67
Sportsveien 2D 1407 VINTERBRO 59.7244, 10.7599 115 / 14
Sportsveien 4A 1407 VINTERBRO 59.7241, 10.7601 115 / 21
Sportsveien 4B 1407 VINTERBRO 59.7239, 10.7598 115 / 29
Sportsveien 6 1407 VINTERBRO 59.7242, 10.7595 115 / 10
Sportsveien 7 1407 VINTERBRO 59.7244, 10.7581 113 / 289
Sportsveien 8 1407 VINTERBRO 59.7245, 10.7591 115 / 23
Sportsveien 9 1407 VINTERBRO 59.7241, 10.7583 113 / 185
Sportsveien 10 1407 VINTERBRO 59.7240, 10.7588 115 / 12
Sportsveien 12 1407 VINTERBRO 59.7237, 10.7582 115 / 24
Sportsveien 14 1407 VINTERBRO 59.7237, 10.7591 115 / 36
Sportsveien 16 1407 VINTERBRO 59.7235, 10.7593 115 / 37
Sportsveien 18 1407 VINTERBRO 59.7234, 10.7591 115 / 38
Sportsveien 20 1407 VINTERBRO 59.7235, 10.7590 115 / 39
Sportsveien 21 1407 VINTERBRO 59.7236, 10.7576 113 / 22
Sportsveien 30 1407 VINTERBRO 59.7228, 10.7561 113 / 63

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken