Steinalderveien 8C
1407 VINTERBRO

Steinalderveien 8C, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinalderveien 8C, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 254 i 0214
  • Grunnkrins: 102 SJØSKOGEN NØSTVEDT
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Steinalderveien

Steinalderveien er ein veg i Ås kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinalderveien 1A 1407 VINTERBRO 59.7412, 10.7619 107 / 584
Steinalderveien 1B 1407 VINTERBRO 59.7411, 10.7619 107 / 584
Steinalderveien 1C 1407 VINTERBRO 59.7409, 10.7619 107 / 248
Steinalderveien 1D 1407 VINTERBRO 59.7409, 10.7619 107 / 248
Steinalderveien 2A 1407 VINTERBRO 59.7405, 10.7628 107 / 252
Steinalderveien 2B 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7628 107 / 252
Steinalderveien 2C 1407 VINTERBRO 59.7403, 10.7627 107 / 252
Steinalderveien 2D 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7621 107 / 252
Steinalderveien 2E 1407 VINTERBRO 59.7405, 10.7621 107 / 252
Steinalderveien 3A 1407 VINTERBRO 59.7412, 10.7612 107 / 637
Steinalderveien 3B 1407 VINTERBRO 59.7410, 10.7614 107 / 246
Steinalderveien 3C 1407 VINTERBRO 59.7410, 10.7614 107 / 246
Steinalderveien 4 1407 VINTERBRO 59.7406, 10.7615 107 / 255
Steinalderveien 5A 1407 VINTERBRO 59.7415, 10.7607 107 / 667
Steinalderveien 5B 1407 VINTERBRO 59.7414, 10.7607 107 / 667
Steinalderveien 5C 1407 VINTERBRO 59.7411, 10.7605 107 / 666
Steinalderveien 5D 1407 VINTERBRO 59.7410, 10.7606 107 / 244
Steinalderveien 6 1407 VINTERBRO 59.7405, 10.7615 107 / 255
Steinalderveien 7A 1407 VINTERBRO 59.7413, 10.7600 107 / 242
Steinalderveien 7B 1407 VINTERBRO 59.7412, 10.7600 107 / 242
Steinalderveien 7C 1407 VINTERBRO 59.7411, 10.7599 107 / 242
Steinalderveien 7D 1407 VINTERBRO 59.7410, 10.7599 107 / 242
Steinalderveien 8A 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7616 107 / 676
Steinalderveien 8B 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7616 107 / 676
Steinalderveien 8C 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7613 107 / 254
Steinalderveien 9 1407 VINTERBRO 59.7412, 10.7593 109 / 71
Steinalderveien 10A 1407 VINTERBRO 59.7401, 10.7609 107 / 574
Steinalderveien 10B 1407 VINTERBRO 59.7403, 10.7610 107 / 257
Steinalderveien 12 1407 VINTERBRO 59.7407, 10.7610 107 / 256
Steinalderveien 14A 1407 VINTERBRO 59.7407, 10.7603 107 / 576
Steinalderveien 14B 1407 VINTERBRO 59.7403, 10.7601 107 / 259
Steinalderveien 16 1407 VINTERBRO 59.7402, 10.7603 107 / 258
Steinalderveien 20A 1407 VINTERBRO 59.7408, 10.7597 109 / 72
Steinalderveien 20B 1407 VINTERBRO 59.7408, 10.7596 109 / 72
Steinalderveien 22A 1407 VINTERBRO 59.7408, 10.7591 109 / 74
Steinalderveien 24C 1407 VINTERBRO 59.7410, 10.7588 109 / 80
Steinalderveien 26 1407 VINTERBRO 59.7412, 10.7586 109 / 79
Steinalderveien 28A 1407 VINTERBRO 59.7416, 10.7587 109 / 143
Steinalderveien 28B 1407 VINTERBRO 59.7416, 10.7588 109 / 143
Steinalderveien 30 1407 VINTERBRO 59.7417, 10.7591 109 / 82

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken