Tamburveien 10
1406 SKI

Tamburveien 10, 1406 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tamburveien 10, 1406 SKI:

  • Postnummer: 1406 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 277 i 0214
  • Grunnkrins: 108 SOLBERGSKOGEN/TAMBURBAKKEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Tamburveien

Tamburveien er ein veg i Ås kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tamburveien 1A 1406 SKI 59.7194, 10.8047 102 / 410
Tamburveien 1B 1406 SKI 59.7192, 10.8046 102 / 409
Tamburveien 3 1406 SKI 59.7193, 10.8039 102 / 70
Tamburveien 5 1406 SKI 59.7190, 10.8042 102 / 64
Tamburveien 7 1406 SKI 59.7186, 10.8042 102 / 17
Tamburveien 8 1406 SKI 59.7185, 10.8048 102 / 274
Tamburveien 9 1406 SKI 59.7187, 10.8036 102 / 17
Tamburveien 10 1406 SKI 59.7183, 10.8047 102 / 277
Tamburveien 12 1406 SKI 59.7180, 10.8047 102 / 278

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken