Tandbergveien 8
1400 SKI

Tandbergveien 8, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tandbergveien 8, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 37 i 0214
  • Grunnkrins: 202 ØSTENSJØ
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ski

Tandbergveien

Tandbergveien er ein veg i Ås kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tandbergveien 1 1400 SKI 59.6997, 10.8468 66 / 19
Tandbergveien 2 1400 SKI 59.7001, 10.8466 69 / 24
Tandbergveien 3 1400 SKI 59.7000, 10.8472 66 / 24
Tandbergveien 3B 1400 SKI 59.6999, 10.8475 66 / 58
Tandbergveien 4 1400 SKI 59.7004, 10.8471 66 / 20
Tandbergveien 5A 1400 SKI 59.7002, 10.8476 66 / 25
Tandbergveien 5B 1400 SKI 59.7003, 10.8476 66 / 25
Tandbergveien 6 1400 SKI 59.7006, 10.8476 66 / 21
Tandbergveien 7 1400 SKI 59.7006, 10.8480 66 / 26
Tandbergveien 8 1400 SKI 59.7009, 10.8477 66 / 37
Tandbergveien 9 1400 SKI 59.7008, 10.8482 66 / 27
Tandbergveien 10 1400 SKI 59.7011, 10.8478 66 / 53
Tandbergveien 11 1400 SKI 59.7010, 10.8483 66 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken