Toppen 4
1434 ÅS

Toppen 4, 1434 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Toppen 4, 1434 ÅS:

  • Postnummer: 1434 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 146 i 0214
  • Grunnkrins: 221 ASCHJEM
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Toppen

Toppen er ein veg i Ås kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Toppen 1 1434 ÅS 59.6726, 10.8034 61 / 150
Toppen 2 1434 ÅS 59.6729, 10.8036 61 / 145
Toppen 3 1434 ÅS 59.6726, 10.8038 61 / 131
Toppen 4 1434 ÅS 59.6728, 10.8044 61 / 146

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken