Tors vei 15
1400 SKI

Tors vei 15, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tors vei 15, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 329 i 0214
  • Grunnkrins: 107 NYGÅRDSÅSEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad:
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken