Tors vei 22
1400 SKI

Tors vei 22, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tors vei 22, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 258 i 0214
  • Grunnkrins: 107 NYGÅRDSÅSEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken