Tølløseveien 5
1435 ÅS

Tølløseveien 5, 1435 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tølløseveien 5, 1435 ÅS:

  • Postnummer: 1435 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 67 i 0214
  • Grunnkrins: 225 RUSTADPORTEN
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Tølløseveien

Tølløseveien er ein veg i Ås kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tølløseveien 1 1435 ÅS 59.6587, 10.8212 74 / 69
Tølløseveien 3 1435 ÅS 59.6588, 10.8216 74 / 68
Tølløseveien 5 1435 ÅS 59.6590, 10.8216 74 / 67
Tølløseveien 6 1435 ÅS 59.6595, 10.8209 74 / 117
Tølløseveien 7 1435 ÅS 59.6592, 10.8215 74 / 66
Tølløseveien 9 1435 ÅS 59.6594, 10.8215 74 / 65
Tølløseveien 10 1435 ÅS 59.6599, 10.8212 74 / 62
Tølløseveien 11 1435 ÅS 59.6596, 10.8216 74 / 64
Tølløseveien 12 1435 ÅS 59.6601, 10.8213 74 / 72
Tølløseveien 13 1435 ÅS 59.6599, 10.8216 74 / 63

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken