Tømmerveien 38
1407 VINTERBRO

Tømmerveien 38, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tømmerveien 38, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 69 i 0214
  • Grunnkrins: 104 TOGRENDA
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Tømmerveien

Tømmerveien er ein veg i Ås kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmerveien 1A 1407 VINTERBRO 59.7313, 10.7513 113 / 89
Tømmerveien 1B 1407 VINTERBRO 59.7313, 10.7513 113 / 89
Tømmerveien 3A 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7512 113 / 89
Tømmerveien 3B 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7512 113 / 89
Tømmerveien 3C 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7510 113 / 89
Tømmerveien 3D 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7509 113 / 89
Tømmerveien 5A 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7511 113 / 89
Tømmerveien 5B 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7511 113 / 89
Tømmerveien 7A 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7512 113 / 89
Tømmerveien 7B 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7513 113 / 89
Tømmerveien 11A 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7528 113 / 101
Tømmerveien 11B 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7528 113 / 101
Tømmerveien 13A 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7529 113 / 101
Tømmerveien 13B 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7530 113 / 101
Tømmerveien 15A 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7530 113 / 101
Tømmerveien 15B 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7530 113 / 101
Tømmerveien 17A 1407 VINTERBRO 59.7302, 10.7534 113 / 101
Tømmerveien 17B 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7534 113 / 101
Tømmerveien 19A 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7535 113 / 101
Tømmerveien 19B 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7534 113 / 101
Tømmerveien 21A 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7531 113 / 101
Tømmerveien 21B 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7531 113 / 101
Tømmerveien 23A 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7534 113 / 101
Tømmerveien 23B 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7536 113 / 101
Tømmerveien 23C 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7534 113 / 101
Tømmerveien 23D 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7536 113 / 101
Tømmerveien 23E 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7535 113 / 101
Tømmerveien 27 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7571 114 / 73
Tømmerveien 29 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7573 114 / 74
Tømmerveien 31 1407 VINTERBRO 59.7313, 10.7571 114 / 75
Tømmerveien 33 1407 VINTERBRO 59.7314, 10.7575 114 / 52
Tømmerveien 36 1407 VINTERBRO 59.7318, 10.7580 114 / 70
Tømmerveien 37 1407 VINTERBRO 59.7319, 10.7587 114 / 62
Tømmerveien 38 1407 VINTERBRO 59.7320, 10.7581 114 / 69
Tømmerveien 39 1407 VINTERBRO 59.7320, 10.7587 114 / 63
Tømmerveien 40 1407 VINTERBRO 59.7322, 10.7581 114 / 68
Tømmerveien 41 1407 VINTERBRO 59.7323, 10.7588 114 / 64
Tømmerveien 42 1407 VINTERBRO 59.7324, 10.7582 114 / 67
Tømmerveien 43 1407 VINTERBRO 59.7325, 10.7588 114 / 65
Tømmerveien 45 1407 VINTERBRO 59.7327, 10.7587 114 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken