Ulveleina 9
1407 VINTERBRO

Ulveleina 9, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ulveleina 9, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 344 i 0214
  • Grunnkrins: 102 SJØSKOGEN NØSTVEDT
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad:

Ulveleina

Ulveleina er ein veg i Ås kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ulveleina 1 1407 VINTERBRO 59.7461, 10.7691 107 / 316
Ulveleina 2A 1407 VINTERBRO 59.7456, 10.7685 107 / 314
Ulveleina 2B 1407 VINTERBRO 59.7458, 10.7684 107 / 524
Ulveleina 3 1407 VINTERBRO 59.7465, 10.7690 107 / 341
Ulveleina 4 1407 VINTERBRO 59.7461, 10.7684 107 / 315
Ulveleina 5 1407 VINTERBRO 59.7467, 10.7688 107 / 342
Ulveleina 6 1407 VINTERBRO 59.7463, 10.7683 107 / 565
Ulveleina 7 1407 VINTERBRO 59.7470, 10.7687 107 / 343
Ulveleina 8 1407 VINTERBRO 59.7464, 10.7682 107 / 340
Ulveleina 9 1407 VINTERBRO 59.7475, 10.7687 107 / 344
Ulveleina 10A 1407 VINTERBRO 59.7466, 10.7680 107 / 522
Ulveleina 10B 1407 VINTERBRO 59.7466, 10.7679 107 / 522
Ulveleina 12 1407 VINTERBRO 59.7468, 10.7678 107 / 521
Ulveleina 13 1407 VINTERBRO 59.7477, 10.7682 107 / 133
Ulveleina 14 1407 VINTERBRO 59.7471, 10.7680 107 / 135
Ulveleina 15 1407 VINTERBRO 59.7474, 10.7677 107 / 134
Ulveleina 16 1407 VINTERBRO 59.7467, 10.7672 107 / 139
Ulveleina 17 1407 VINTERBRO 59.7470, 10.7672 107 / 550
Ulveleina 19 1407 VINTERBRO 59.7472, 10.7670 107 / 549
Ulveleina 21 1407 VINTERBRO 59.7472, 10.7667 107 / 548
Ulveleina 23 1407 VINTERBRO 59.7471, 10.7665 107 / 547
Ulveleina 25 1407 VINTERBRO 59.7469, 10.7667 107 / 551

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken