Utveien 26
1433 ÅS

Utveien 26, 1433 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Utveien 26, 1433 ÅS:

  • Postnummer: 1433 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 1 i 0214
  • Grunnkrins: 214 KAJA III
  • Valkrins: 2 ÅSGÅRD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Utveien

Utveien er ein veg i Ås kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Utveien 1 1433 ÅS 59.6675, 10.7744 42 / 1
Utveien 2 1433 ÅS 59.6678, 10.7729 42 / 1
Utveien 3 1433 ÅS 59.6675, 10.7750 42 / 1
Utveien 4 1433 ÅS 59.6680, 10.7732 42 / 1
Utveien 6A 1433 ÅS 59.6678, 10.7741 42 / 1
Utveien 6B 1433 ÅS 59.6679, 10.7737 42 / 1
Utveien 6C 1433 ÅS 59.6680, 10.7740 42 / 1
Utveien 6D 1433 ÅS 59.6680, 10.7742 42 / 1
Utveien 6E 1433 ÅS 59.6679, 10.7743 42 / 1
Utveien 6F 1433 ÅS 59.6680, 10.7746 42 / 1
Utveien 6G 1433 ÅS 59.6678, 10.7748 42 / 1
Utveien 7 1433 ÅS 59.6671, 10.7755 42 / 1
Utveien 10 1433 ÅS 59.6678, 10.7757 42 / 218
Utveien 11A 1433 ÅS 59.6673, 10.7784 42 / 305
Utveien 11B 1433 ÅS 59.6675, 10.7783 42 / 134
Utveien 12 1433 ÅS 59.6678, 10.7776 42 / 285
Utveien 13 1433 ÅS 59.6674, 10.7788 42 / 131
Utveien 14 1433 ÅS 59.6678, 10.7782 42 / 286
Utveien 15 1433 ÅS 59.6674, 10.7797 42 / 152
Utveien 16 1433 ÅS 59.6679, 10.7795 42 / 196
Utveien 17 1433 ÅS 59.6673, 10.7804 42 / 86
Utveien 18 1433 ÅS 59.6678, 10.7802 42 / 242
Utveien 19 1433 ÅS 59.6672, 10.7809 42 / 84
Utveien 20 1433 ÅS 59.6678, 10.7806 42 / 167
Utveien 21 1433 ÅS 59.6672, 10.7816 42 / 230
Utveien 22A 1433 ÅS 59.6678, 10.7811 42 / 212
Utveien 22B 1433 ÅS 59.6678, 10.7812 42 / 212
Utveien 22C 1433 ÅS 59.6678, 10.7813 42 / 212
Utveien 22D 1433 ÅS 59.6677, 10.7814 42 / 212
Utveien 23 1433 ÅS 59.6672, 10.7822 42 / 1
Utveien 24A 1433 ÅS 59.6677, 10.7817 42 / 212
Utveien 24B 1433 ÅS 59.6677, 10.7819 42 / 212
Utveien 24C 1433 ÅS 59.6677, 10.7820 42 / 212
Utveien 24D 1433 ÅS 59.6676, 10.7821 42 / 212
Utveien 26 1433 ÅS 59.6674, 10.7829 42 / 1
Utveien 27 1433 ÅS 59.6670, 10.7849 42 / 97
Utveien 29 1433 ÅS 59.6666, 10.7853 42 / 248
Utveien 31A 1433 ÅS 59.6670, 10.7855 42 / 220
Utveien 31B 1433 ÅS 59.6669, 10.7859 42 / 220

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken