Valkyrieveien 37
1400 SKI

Valkyrieveien 37, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Valkyrieveien 37, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 103 / 97 i 0214
  • Grunnkrins: 107 NYGÅRDSÅSEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Valkyrieveien

Valkyrieveien er ein veg i Ås kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valkyrieveien 1 1400 SKI 59.7164, 10.7854 103 / 103
Valkyrieveien 2 1400 SKI 59.7165, 10.7856 103 / 90
Valkyrieveien 3 1400 SKI 59.7161, 10.7853 103 / 10
Valkyrieveien 4 1400 SKI 59.7165, 10.7858 103 / 91
Valkyrieveien 6 1400 SKI 59.7164, 10.7862 103 / 92
Valkyrieveien 7 1400 SKI 59.7163, 10.7859 103 / 102
Valkyrieveien 8 1400 SKI 59.7164, 10.7866 103 / 93
Valkyrieveien 9 1400 SKI 59.7162, 10.7862 103 / 101
Valkyrieveien 10 1400 SKI 59.7163, 10.7869 103 / 94
Valkyrieveien 11 1400 SKI 59.7159, 10.7861 103 / 27
Valkyrieveien 12 1400 SKI 59.7165, 10.7873 103 / 95
Valkyrieveien 13 1400 SKI 59.7161, 10.7867 103 / 100
Valkyrieveien 14 1400 SKI 59.7166, 10.7876 103 / 96
Valkyrieveien 15 1400 SKI 59.7161, 10.7870 103 / 99
Valkyrieveien 17A 1400 SKI 59.7157, 10.7864 103 / 28
Valkyrieveien 17B 1400 SKI 59.7156, 10.7862 103 / 201
Valkyrieveien 19 1400 SKI 59.7158, 10.7860 103 / 41
Valkyrieveien 21 1400 SKI 59.7155, 10.7865 103 / 178
Valkyrieveien 23 1400 SKI 59.7157, 10.7870 103 / 29
Valkyrieveien 25 1400 SKI 59.7158, 10.7873 103 / 109
Valkyrieveien 27 1400 SKI 59.7159, 10.7874 103 / 31
Valkyrieveien 29 1400 SKI 59.7160, 10.7875 103 / 189
Valkyrieveien 31A 1400 SKI 59.7162, 10.7874 103 / 108
Valkyrieveien 31B 1400 SKI 59.7163, 10.7875 103 / 108
Valkyrieveien 31C 1400 SKI 59.7163, 10.7877 103 / 108
Valkyrieveien 31D 1400 SKI 59.7164, 10.7878 103 / 108
Valkyrieveien 33 1400 SKI 59.7161, 10.7880 103 / 32
Valkyrieveien 35 1400 SKI 59.7163, 10.7882 103 / 98
Valkyrieveien 37 1400 SKI 59.7165, 10.7884 103 / 97

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken