von Øtkens vei 37
1434 ÅS

von Øtkens vei 37, 1434 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om von Øtkens vei 37, 1434 ÅS:

  • Postnummer: 1434 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 51 i 0214
  • Grunnkrins: 223 RUSTAD II
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

von Øtkens vei

von Øtkens vei er ein veg i Ås kommune med 71 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
von Øtkens vei 1 1434 ÅS 59.6711, 10.8043 73 / 64
von Øtkens vei 2A 1434 ÅS 59.6719, 10.8045 73 / 345
von Øtkens vei 2B 1434 ÅS 59.6719, 10.8045 73 / 346
von Øtkens vei 2C 1434 ÅS 59.6718, 10.8045 73 / 347
von Øtkens vei 3 1434 ÅS 59.6709, 10.8040 73 / 65
von Øtkens vei 4A 1434 ÅS 59.6716, 10.8044 73 / 351
von Øtkens vei 4B 1434 ÅS 59.6715, 10.8044 73 / 352
von Øtkens vei 4C 1434 ÅS 59.6715, 10.8044 73 / 353
von Øtkens vei 5A 1434 ÅS 59.6707, 10.8039 73 / 66
von Øtkens vei 5B 1434 ÅS 59.6703, 10.8039 73 / 44
von Øtkens vei 5C 1434 ÅS 59.6703, 10.8041 73 / 385
von Øtkens vei 6A 1434 ÅS 59.6717, 10.8049 73 / 348
von Øtkens vei 6B 1434 ÅS 59.6717, 10.8049 73 / 349
von Øtkens vei 6C 1434 ÅS 59.6716, 10.8049 73 / 350
von Øtkens vei 7 1434 ÅS 59.6709, 10.8045 73 / 63
von Øtkens vei 8 1434 ÅS 59.6714, 10.8053 73 / 354
von Øtkens vei 9 1434 ÅS 59.6706, 10.8048 73 / 62
von Øtkens vei 10 1434 ÅS 59.6712, 10.8055 73 / 355
von Øtkens vei 11 1434 ÅS 59.6703, 10.8049 73 / 61
von Øtkens vei 12 1434 ÅS 59.6711, 10.8056 73 / 356
von Øtkens vei 13 1434 ÅS 59.6700, 10.8050 73 / 60
von Øtkens vei 14 1434 ÅS 59.6710, 10.8057 73 / 357
von Øtkens vei 15 1434 ÅS 59.6698, 10.8052 73 / 58
von Øtkens vei 16 1434 ÅS 59.6709, 10.8053 73 / 358
von Øtkens vei 17 1434 ÅS 59.6695, 10.8053 73 / 56
von Øtkens vei 18 1434 ÅS 59.6708, 10.8053 73 / 359
von Øtkens vei 19 1434 ÅS 59.6689, 10.8056 73 / 55
von Øtkens vei 20 1434 ÅS 59.6707, 10.8054 73 / 360
von Øtkens vei 21 1434 ÅS 59.6686, 10.8057 73 / 54
von Øtkens vei 22 1434 ÅS 59.6705, 10.8054 73 / 361
von Øtkens vei 23 1434 ÅS 59.6683, 10.8059 73 / 53
von Øtkens vei 24 1434 ÅS 59.6706, 10.8056 73 / 362
von Øtkens vei 25 1434 ÅS 59.6685, 10.8049 73 / 10
von Øtkens vei 26 1434 ÅS 59.6706, 10.8059 73 / 363
von Øtkens vei 27 1434 ÅS 59.6682, 10.8051 73 / 9
von Øtkens vei 28 1434 ÅS 59.6703, 10.8061 73 / 364
von Øtkens vei 29 1434 ÅS 59.6679, 10.8052 73 / 8
von Øtkens vei 30 1434 ÅS 59.6702, 10.8061 73 / 365
von Øtkens vei 31 1434 ÅS 59.6675, 10.8055 73 / 6
von Øtkens vei 32 1434 ÅS 59.6701, 10.8062 73 / 366
von Øtkens vei 33 1434 ÅS 59.6672, 10.8059 73 / 7
von Øtkens vei 34 1434 ÅS 59.6700, 10.8057 73 / 367
von Øtkens vei 35 1434 ÅS 59.6680, 10.8060 73 / 387
von Øtkens vei 36 1434 ÅS 59.6699, 10.8058 73 / 368
von Øtkens vei 37 1434 ÅS 59.6678, 10.8062 73 / 51
von Øtkens vei 38 1434 ÅS 59.6698, 10.8059 73 / 369
von Øtkens vei 39 1434 ÅS 59.6675, 10.8065 73 / 50
von Øtkens vei 40 1434 ÅS 59.6696, 10.8058 73 / 370
von Øtkens vei 42 1434 ÅS 59.6696, 10.8060 73 / 371
von Øtkens vei 44 1434 ÅS 59.6696, 10.8063 73 / 372
von Øtkens vei 46A 1434 ÅS 59.6694, 10.8059 73 / 172
von Øtkens vei 46B 1434 ÅS 59.6694, 10.8060 73 / 173
von Øtkens vei 46C 1434 ÅS 59.6694, 10.8062 73 / 174
von Øtkens vei 46D 1434 ÅS 59.6694, 10.8063 73 / 175
von Øtkens vei 46E 1434 ÅS 59.6694, 10.8064 73 / 176
von Øtkens vei 46F 1434 ÅS 59.6694, 10.8065 73 / 177
von Øtkens vei 48A 1434 ÅS 59.6691, 10.8062 73 / 178
von Øtkens vei 48B 1434 ÅS 59.6690, 10.8062 73 / 179
von Øtkens vei 48C 1434 ÅS 59.6689, 10.8063 73 / 180
von Øtkens vei 50A 1434 ÅS 59.6691, 10.8066 73 / 181
von Øtkens vei 50B 1434 ÅS 59.6690, 10.8066 73 / 182
von Øtkens vei 50C 1434 ÅS 59.6689, 10.8067 73 / 183
von Øtkens vei 52A 1434 ÅS 59.6687, 10.8064 73 / 184
von Øtkens vei 52B 1434 ÅS 59.6686, 10.8064 73 / 185
von Øtkens vei 54A 1434 ÅS 59.6688, 10.8068 73 / 186
von Øtkens vei 54B 1434 ÅS 59.6687, 10.8068 73 / 187
von Øtkens vei 56A 1434 ÅS 59.6684, 10.8065 73 / 188
von Øtkens vei 56B 1434 ÅS 59.6684, 10.8066 73 / 189
von Øtkens vei 58A 1434 ÅS 59.6685, 10.8069 73 / 190
von Øtkens vei 58B 1434 ÅS 59.6684, 10.8070 73 / 191
von Øtkens vei 60 1434 ÅS 59.6678, 10.8071 73 / 222

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken