Ødegårdsfaret 5
1407 VINTERBRO

Ødegårdsfaret 5, 1407 VINTERBRO er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ødegårdsfaret 5, 1407 VINTERBRO:

  • Postnummer: 1407 VINTERBRO
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 28 i 0214
  • Grunnkrins: 102 SJØSKOGEN NØSTVEDT
  • Valkrins: 6 NORDBY
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Togrenda

Ødegårdsfaret

Ødegårdsfaret er ein veg i Ås kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ødegårdsfaret 1 1407 VINTERBRO 59.7377, 10.7629 108 / 26
Ødegårdsfaret 3 1407 VINTERBRO 59.7375, 10.7624 108 / 27
Ødegårdsfaret 5 1407 VINTERBRO 59.7374, 10.7617 108 / 28
Ødegårdsfaret 7 1407 VINTERBRO 59.7376, 10.7615 108 / 68
Ødegårdsfaret 9B 1407 VINTERBRO 59.7377, 10.7612 108 / 58
Ødegårdsfaret 11 1407 VINTERBRO 59.7372, 10.7601 108 / 145
Ødegårdsfaret 13 1407 VINTERBRO 59.7372, 10.7599 108 / 145

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken