Kvartsveien 23
1435 ÅS

Kvartsveien 23, 1435 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvartsveien 23, 1435 ÅS:

  • Postnummer: 1435 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 442 i 0214
  • Grunnkrins: 230 HOGSTVETLIA I
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

Kvartsveien

Kvartsveien er ein veg i Ås kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvartsveien 1 1435 ÅS 59.6523, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 2 1435 ÅS 59.6521, 10.8042 55 / 440
Kvartsveien 3 1435 ÅS 59.6524, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 4 1435 ÅS 59.6521, 10.8041 55 / 440
Kvartsveien 5 1435 ÅS 59.6524, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 6 1435 ÅS 59.6521, 10.8040 55 / 440
Kvartsveien 7 1435 ÅS 59.6524, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 8 1435 ÅS 59.6521, 10.8040 55 / 440
Kvartsveien 9 1435 ÅS 59.6525, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 10 1435 ÅS 59.6519, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 11 1435 ÅS 59.6525, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 12 1435 ÅS 59.6519, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 13 1435 ÅS 59.6526, 10.8059 55 / 442
Kvartsveien 14 1435 ÅS 59.6520, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 15 1435 ÅS 59.6527, 10.8059 55 / 442
Kvartsveien 16 1435 ÅS 59.6520, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 17 1435 ÅS 59.6527, 10.8059 55 / 442
Kvartsveien 18 1435 ÅS 59.6520, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 19 1435 ÅS 59.6527, 10.8059 55 / 442
Kvartsveien 20 1435 ÅS 59.6520, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 21 1435 ÅS 59.6531, 10.8058 55 / 442
Kvartsveien 22 1435 ÅS 59.6521, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 23 1435 ÅS 59.6531, 10.8059 55 / 442
Kvartsveien 24 1435 ÅS 59.6521, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 25 1435 ÅS 59.6531, 10.8060 55 / 442
Kvartsveien 26 1435 ÅS 59.6524, 10.8036 55 / 440
Kvartsveien 27 1435 ÅS 59.6531, 10.8061 55 / 442
Kvartsveien 28 1435 ÅS 59.6524, 10.8036 55 / 440
Kvartsveien 29 1435 ÅS 59.6531, 10.8063 55 / 442
Kvartsveien 30 1435 ÅS 59.6524, 10.8037 55 / 440
Kvartsveien 31 1435 ÅS 59.6531, 10.8063 55 / 442
Kvartsveien 32 1435 ÅS 59.6524, 10.8038 55 / 440
Kvartsveien 33 1435 ÅS 59.6531, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 34 1435 ÅS 59.6524, 10.8038 55 / 440
Kvartsveien 35 1435 ÅS 59.6531, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 36 1435 ÅS 59.6524, 10.8039 55 / 440
Kvartsveien 37 1435 ÅS 59.6529, 10.8064 55 / 442
Kvartsveien 38 1435 ÅS 59.6524, 10.8040 55 / 440
Kvartsveien 39 1435 ÅS 59.6529, 10.8064 55 / 442
Kvartsveien 40 1435 ÅS 59.6524, 10.8040 55 / 440
Kvartsveien 41 1435 ÅS 59.6528, 10.8064 55 / 442
Kvartsveien 42 1435 ÅS 59.6524, 10.8041 55 / 440
Kvartsveien 43 1435 ÅS 59.6528, 10.8064 55 / 442
Kvartsveien 44 1435 ÅS 59.6524, 10.8042 55 / 440
Kvartsveien 45 1435 ÅS 59.6527, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 47 1435 ÅS 59.6527, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 49 1435 ÅS 59.6527, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 50 1435 ÅS 59.6528, 10.8052 55 / 446
Kvartsveien 51 1435 ÅS 59.6526, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 52 1435 ÅS 59.6529, 10.8052 55 / 447
Kvartsveien 53 1435 ÅS 59.6525, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 54 1435 ÅS 59.6530, 10.8053 55 / 448
Kvartsveien 55 1435 ÅS 59.6525, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 56 1435 ÅS 59.6532, 10.8053 55 / 449
Kvartsveien 57 1435 ÅS 59.6524, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 58 1435 ÅS 59.6533, 10.8053 55 / 450
Kvartsveien 59 1435 ÅS 59.6524, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 60 1435 ÅS 59.6534, 10.8053 55 / 451
Kvartsveien 61 1435 ÅS 59.6523, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 62 1435 ÅS 59.6534, 10.8048 55 / 452
Kvartsveien 63 1435 ÅS 59.6523, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 64 1435 ÅS 59.6533, 10.8048 55 / 453
Kvartsveien 65 1435 ÅS 59.6522, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 66 1435 ÅS 59.6532, 10.8045 55 / 454
Kvartsveien 67 1435 ÅS 59.6522, 10.8065 55 / 442
Kvartsveien 68 1435 ÅS 59.6532, 10.8045 55 / 455
Kvartsveien 70 1435 ÅS 59.6530, 10.8045 55 / 456
Kvartsveien 72 1435 ÅS 59.6528, 10.8045 55 / 457
Kvartsveien 74 1435 ÅS 59.6527, 10.8043 55 / 458
Kvartsveien 76 1435 ÅS 59.6527, 10.8046 55 / 459
Kvartsveien 78 1435 ÅS 59.6527, 10.8048 55 / 460
Kvartsveien 80 1435 ÅS 59.6527, 10.8050 55 / 461

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken