Gamle Kongevei 13
1400 SKI

Gamle Kongevei 13, 1400 SKI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Kongevei 13, 1400 SKI:

  • Postnummer: 1400 SKI
  • Gards-/bruksnummer: 104 / 2 i 0214
  • Grunnkrins: 107 NYGÅRDSÅSEN
  • Valkrins: 7 SOLBERG
  • Kyrkjesogn: 2090103 Nordby
  • Tettstad: Ski

Gamle Kongevei

Gamle Kongevei er ein veg i Ås kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 255.

Adressene i Gamle Kongevei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Kongevei 8 1400 SKI 59.7243, 10.7893 105 / 7
Gamle Kongevei 10 1400 SKI 59.7243, 10.7897 105 / 13
Gamle Kongevei 12 1400 SKI 59.7244, 10.7904 105 / 6
Gamle Kongevei 13 1400 SKI 59.7244, 10.7908 104 / 2
Gamle Kongevei 14A 1400 SKI 59.7247, 10.7901 106 / 6
Gamle Kongevei 14B 1400 SKI 59.7249, 10.7902 106 / 15
Gamle Kongevei 15 1400 SKI 59.7245, 10.7911 104 / 2
Gamle Kongevei 16 1400 SKI 59.7248, 10.7909 106 / 11
Gamle Kongevei 18 1400 SKI 59.7250, 10.7907 106 / 9
Gamle Kongevei 20A 1400 SKI 59.7252, 10.7908 106 / 8
Gamle Kongevei 20B 1400 SKI 59.7253, 10.7910 106 / 8
Gamle Kongevei 22 1400 SKI 59.7250, 10.7914 106 / 7
Gamle Kongevei 24 1400 SKI 59.7254, 10.7917 104 / 1
Gamle Kongevei 26 1400 SKI 59.7254, 10.7923 104 / 44
Gamle Kongevei 29 1400 SKI 59.7258, 10.7945 102 / 22
Gamle Kongevei 31 1400 SKI 59.7256, 10.7946 102 / 233
Gamle Kongevei 34 1400 SKI 59.7266, 10.7934 106 / 12
Gamle Kongevei 36 1400 SKI 59.7267, 10.7931 106 / 13
Gamle Kongevei 38 1400 SKI 59.7271, 10.7937 105 / 9
Gamle Kongevei 41 1400 SKI 59.7259, 10.7965 102 / 3
Gamle Kongevei 42 1400 SKI 59.7277, 10.7943 105 / 10
Gamle Kongevei 45 1400 SKI 59.7271, 10.7952 102 / 344
Gamle Kongevei 46 1400 SKI 59.7282, 10.7946 105 / 17
Gamle Kongevei 55 1400 SKI 59.7282, 10.7988 102 / 16
Gamle Kongevei 60 1400 SKI 59.7294, 10.7924 105 / 2
Gamle Kongevei 62 1400 SKI 59.7296, 10.7924 105 / 2
Gamle Kongevei 66 1400 SKI 59.7287, 10.7957 104 / 1
Gamle Kongevei 191 1400 SKI 59.7410, 10.8066 107 / 553
Gamle Kongevei 251 1407 VINTERBRO 59.7431, 10.8069 107 / 8
Gamle Kongevei 255 1407 VINTERBRO 59.7437, 10.8075 107 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken