Slørstadveien 83
1433 ÅS

Slørstadveien 83, 1433 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slørstadveien 83, 1433 ÅS:

  • Postnummer: 1433 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 57 / 5 i 0214
  • Grunnkrins: 204 NORDERÅS
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad:

Slørstadveien

Slørstadveien er ein veg i Ås kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 81 til 183.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slørstadveien 81 1433 ÅS 59.6840, 10.7876 57 / 4
Slørstadveien 83 1433 ÅS 59.6839, 10.7874 57 / 5
Slørstadveien 106 1433 ÅS 59.6837, 10.7931 57 / 2
Slørstadveien 119 1433 ÅS 59.6822, 10.7925 57 / 1
Slørstadveien 121 1433 ÅS 59.6818, 10.7929 57 / 1
Slørstadveien 151 1433 ÅS 59.6859, 10.7912 57 / 6
Slørstadveien 181 1433 ÅS 59.6877, 10.7925 57 / 3
Slørstadveien 183 1433 ÅS 59.6875, 10.7928 57 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken