0
1434 ÅS

0, 1434 ÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 1434 ÅS:

  • Postnummer: 1434 ÅS
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 56 i 0214
  • Grunnkrins: 220 LANGBAKKEN
  • Valkrins: 3 RUSTAD OG HOLSTAD
  • Kyrkjesogn: 2090101 Ås
  • Tettstad: Ås

er i Ås kommune med 57 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 1400 SKI 59.6915, 10.8196 62 / 35
0 1407 VINTERBRO 59.7183, 10.7761 104 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7541, 10.7803 107 / 20
0 1407 VINTERBRO 59.7547, 10.7806 107 / 22
0 1407 VINTERBRO 59.7566, 10.7791 107 / 27
0 1407 VINTERBRO 59.7433, 10.7830 107 / 469
0 1407 VINTERBRO 59.7584, 10.7799 107 / 3
0 1407 VINTERBRO 59.7364, 10.7631 114 / 22
0 1407 VINTERBRO 59.7225, 10.7288 116 / 10
0 1407 VINTERBRO 59.7552, 10.7510 110 / 5
0 1407 VINTERBRO 59.7511, 10.7996 107 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7582, 10.7415 111 / 6
0 1407 VINTERBRO 59.7581, 10.7805 107 / 3
0 1407 VINTERBRO 59.7561, 10.7247 111 / 40
0 1407 VINTERBRO 59.7577, 10.7800 107 / 5
0 1407 VINTERBRO 59.7558, 10.7352 111 / 51
0 1407 VINTERBRO 59.7556, 10.7804 107 / 23
0 1407 VINTERBRO 59.7547, 10.7327 111 / 52
0 1407 VINTERBRO 59.7574, 10.7298 111 / 92
0 1407 VINTERBRO 59.7575, 10.7319 111 / 93
0 1407 VINTERBRO 59.7553, 10.7348 111 / 95
0 1407 VINTERBRO 59.7554, 10.7360 111 / 114
0 1407 VINTERBRO 59.7546, 10.7333 111 / 117
0 1407 VINTERBRO 59.7561, 10.7346 111 / 130
0 1407 VINTERBRO 59.7573, 10.7343 111 / 131
0 1407 VINTERBRO 59.7571, 10.7286 111 / 153
0 1407 VINTERBRO 59.7587, 10.7313 111 / 155
0 1407 VINTERBRO 59.7569, 10.7363 111 / 182
0 1407 VINTERBRO 59.7585, 10.7751 109 / 13
0 1407 VINTERBRO 59.7569, 10.7347 111 / 48
0 1407 VINTERBRO 59.7291, 10.7356 112 / 10
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7367 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7244, 10.7313 112 / 31
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7361 112 / 42
0 1407 VINTERBRO 59.7246, 10.7761 104 / 18
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7373 113 / 208
0 1407 VINTERBRO 59.7403, 10.7836 104 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7416, 10.7845 107 / 1
0 1430 ÅS 59.6517, 10.7728 45 / 1
0 1430 ÅS 59.6439, 10.7795 45 / 3
0 1433 ÅS 59.6912, 10.8014 62 / 4
0 1433 ÅS 59.6680, 10.7611 42 / 1
0 1433 ÅS 59.6489, 10.7392 119 / 4
0 1433 ÅS 59.6685, 10.7553 42 / 1
0 1434 ÅS 59.6886, 10.8151 121 / 15
0 1434 ÅS 59.6668, 10.8005 61 / 56
0 1434 ÅS 59.6801, 10.8124 71 / 6
0 1434 ÅS 59.6857, 10.8478 67 / 1
0 1435 ÅS 59.6366, 10.8291 76 / 15
0 1435 ÅS 59.6259, 10.8422 82 / 1
0 1435 ÅS 59.6191, 10.8339 79 / 8
0 1435 ÅS 59.6410, 10.8475 95 / 1
0 1435 ÅS 59.6622, 10.7963 55 / 97
0 1435 ÅS 59.6427, 10.8590 94 / 19
0 1435 ÅS 59.6639, 10.7957 55 / 97
0 1449 DRØBAK 59.6594, 10.6803 3 / 1
0 1540 VESTBY 59.6056, 10.8417 82 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken