Arnt Arntsens vei 4
9406 HARSTAD

Arnt Arntsens vei 4, 9406 HARSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Arnt Arntsens vei 4, 9406 HARSTAD:

  • Postnummer: 9406 HARSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 403 i 1903
  • Grunnkrins: 312 HEGGEN
  • Valkrins: 17 SELJESTAD
  • Kyrkjesogn: 11020301 Harstad
  • Tettstad: Harstad

Arnt Arntsens vei

Arnt Arntsens vei er ein veg i Harstad kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Arnt Arntsens vei 2 9406 HARSTAD 68.7931, 16.5300 58 / 272
Arnt Arntsens vei 4 9406 HARSTAD 68.7933, 16.5303 58 / 403
Arnt Arntsens vei 6 9406 HARSTAD 68.7935, 16.5305 58 / 396

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken