Parkveien 3B
9900 KIRKENES

Parkveien 3B, 9900 KIRKENES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Parkveien 3B, 9900 KIRKENES:

  • Postnummer: 9900 KIRKENES
  • Gards-/bruksnummer: 27 / 8 i 2030
  • Grunnkrins: 303 SENTRUM
  • Valkrins: 15 KIRKENES
  • Kyrkjesogn: 11080201 Sør-Varanger
  • Tettstad: Kirkenes

Parkveien

Parkveien er ein veg i Sør-Varanger kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Parkveien 1 9900 KIRKENES 69.7275, 30.0466 27 / 8
Parkveien 3A 9900 KIRKENES 69.7274, 30.0467 27 / 8
Parkveien 3B 9900 KIRKENES 69.7272, 30.0468 27 / 8
Parkveien 5 9900 KIRKENES 69.7271, 30.0474 27 / 8
Parkveien 6 9900 KIRKENES 69.7263, 30.0478 27 / 137
Parkveien 7 9900 KIRKENES 69.7269, 30.0477 27 / 8
Parkveien 8 9900 KIRKENES 69.7261, 30.0484 27 / 324
Parkveien 9 9900 KIRKENES 69.7268, 30.0480 27 / 8
Parkveien 10 9900 KIRKENES 69.7259, 30.0487 27 / 309
Parkveien 11 9900 KIRKENES 69.7266, 30.0483 27 / 8
Parkveien 12 9900 KIRKENES 69.7258, 30.0490 27 / 386
Parkveien 13 9900 KIRKENES 69.7265, 30.0486 27 / 8
Parkveien 14 9900 KIRKENES 69.7256, 30.0494 27 / 115
Parkveien 15 9900 KIRKENES 69.7259, 30.0498 27 / 177
Parkveien 16 9900 KIRKENES 69.7255, 30.0497 27 / 310
Parkveien 17 9900 KIRKENES 69.7258, 30.0502 27 / 174
Parkveien 18 9900 KIRKENES 69.7253, 30.0500 27 / 354
Parkveien 19 9900 KIRKENES 69.7255, 30.0508 27 / 173
Parkveien 20 9900 KIRKENES 69.7251, 30.0505 27 / 126
Parkveien 21 9900 KIRKENES 69.7253, 30.0513 27 / 333
Parkveien 22 9900 KIRKENES 69.7249, 30.0509 27 / 3
Parkveien 23 9900 KIRKENES 69.7251, 30.0516 27 / 412
Parkveien 24 9900 KIRKENES 69.7248, 30.0512 27 / 3
Parkveien 25 9900 KIRKENES 69.7249, 30.0521 27 / 3
Parkveien 26 9900 KIRKENES 69.7247, 30.0514 27 / 325
Parkveien 27 9900 KIRKENES 69.7247, 30.0524 27 / 288
Parkveien 28 9900 KIRKENES 69.7245, 30.0517 27 / 209
Parkveien 29 9900 KIRKENES 69.7246, 30.0527 27 / 172
Parkveien 30 9900 KIRKENES 69.7244, 30.0521 27 / 3
Parkveien 32 9900 KIRKENES 69.7240, 30.0529 27 / 418
Parkveien 33 9900 KIRKENES 69.7229, 30.0568 27 / 5
Parkveien 34 9900 KIRKENES 69.7239, 30.0532 27 / 163
Parkveien 36 9900 KIRKENES 69.7237, 30.0535 27 / 130
Parkveien 38 9900 KIRKENES 69.7236, 30.0538 27 / 164
Parkveien 40 9900 KIRKENES 69.7234, 30.0541 27 / 3
Parkveien 42 9900 KIRKENES 69.7232, 30.0545 27 / 3
Parkveien 44 9900 KIRKENES 69.7231, 30.0549 27 / 3
Parkveien 46 9900 KIRKENES 69.7229, 30.0552 27 / 3
Parkveien 48 9900 KIRKENES 69.7228, 30.0555 27 / 387
Parkveien 50 9900 KIRKENES 69.7227, 30.0558 27 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken