2. Bera terrasse 3C
3026 DRAMMEN

2. Bera terrasse 3C, 3026 DRAMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 2. Bera terrasse 3C, 3026 DRAMMEN:

  • Postnummer: 3026 DRAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 908 i 0602
  • Grunnkrins: 138 ÅSSIDEN 38
  • Valkrins: 1 ÅSSIDEN
  • Kyrkjesogn: 4040501 Åssiden
  • Tettstad: Drammen

2. Bera terrasse

2. Bera terrasse er ein veg i Drammen kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
2. Bera terrasse 3A 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1354 117 / 908
2. Bera terrasse 3B 3026 DRAMMEN 59.7628, 10.1358 117 / 908
2. Bera terrasse 3C 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1355 117 / 908
2. Bera terrasse 3D 3026 DRAMMEN 59.7628, 10.1358 117 / 908
2. Bera terrasse 8A 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1359 117 / 908
2. Bera terrasse 8B 3026 DRAMMEN 59.7625, 10.1362 117 / 908
2. Bera terrasse 8C 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1360 117 / 908
2. Bera terrasse 8D 3026 DRAMMEN 59.7625, 10.1362 117 / 908
2. Bera terrasse 8E 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1360 117 / 908
2. Bera terrasse 8F 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1363 117 / 908
2. Bera terrasse 15 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1366 117 / 908
2. Bera terrasse 18A 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1365 117 / 908
2. Bera terrasse 18B 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1368 117 / 908
2. Bera terrasse 18C 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1365 117 / 908
2. Bera terrasse 18D 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1368 117 / 908
2. Bera terrasse 18E 3026 DRAMMEN 59.7625, 10.1366 117 / 908
2. Bera terrasse 18F 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1369 117 / 908
2. Bera terrasse 28A 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1371 117 / 908
2. Bera terrasse 28B 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1373 117 / 908
2. Bera terrasse 28C 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1371 117 / 908
2. Bera terrasse 28D 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1374 117 / 908
2. Bera terrasse 28E 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1372 117 / 908
2. Bera terrasse 28F 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1374 117 / 908
2. Bera terrasse 33 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1376 117 / 908
2. Bera terrasse 38A 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1376 117 / 908
2. Bera terrasse 38B 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1379 117 / 908
2. Bera terrasse 38C 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1377 117 / 908
2. Bera terrasse 38D 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1380 117 / 908
2. Bera terrasse 38E 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1377 117 / 908
2. Bera terrasse 38F 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1380 117 / 908
2. Bera terrasse 48A 3026 DRAMMEN 59.7618, 10.1385 117 / 908
2. Bera terrasse 48B 3026 DRAMMEN 59.7619, 10.1382 117 / 908
2. Bera terrasse 49A 3026 DRAMMEN 59.7619, 10.1382 117 / 908
2. Bera terrasse 49B 3026 DRAMMEN 59.7619, 10.1385 117 / 908
2. Bera terrasse 49C 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1383 117 / 908
2. Bera terrasse 49D 3026 DRAMMEN 59.7619, 10.1386 117 / 908

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken