3. Bera terrasse 2A
3026 DRAMMEN

3. Bera terrasse 2A, 3026 DRAMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 3. Bera terrasse 2A, 3026 DRAMMEN:

  • Postnummer: 3026 DRAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 908 i 0602
  • Grunnkrins: 138 ÅSSIDEN 38
  • Valkrins: 1 ÅSSIDEN
  • Kyrkjesogn: 4040501 Åssiden
  • Tettstad: Drammen

3. Bera terrasse

3. Bera terrasse er ein veg i Drammen kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
3. Bera terrasse 2A 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1358 117 / 908
3. Bera terrasse 2B 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1356 117 / 908
3. Bera terrasse 2C 3026 DRAMMEN 59.7628, 10.1358 117 / 908
3. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1355 117 / 908
3. Bera terrasse 7A 3026 DRAMMEN 59.7631, 10.1358 117 / 909
3. Bera terrasse 7B 3026 DRAMMEN 59.7630, 10.1360 117 / 909
3. Bera terrasse 7C 3026 DRAMMEN 59.7631, 10.1358 117 / 909
3. Bera terrasse 7D 3026 DRAMMEN 59.7630, 10.1360 117 / 909
3. Bera terrasse 10A 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1364 117 / 908
3. Bera terrasse 10B 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1361 117 / 908
3. Bera terrasse 10C 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1363 117 / 908
3. Bera terrasse 10D 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1360 117 / 908
3. Bera terrasse 13A 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1363 117 / 909
3. Bera terrasse 13B 3026 DRAMMEN 59.7628, 10.1365 117 / 909
3. Bera terrasse 13C 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1364 117 / 909
3. Bera terrasse 13D 3026 DRAMMEN 59.7629, 10.1366 117 / 909
3. Bera terrasse 20A 3026 DRAMMEN 59.7625, 10.1369 117 / 908
3. Bera terrasse 20B 3026 DRAMMEN 59.7626, 10.1367 117 / 908
3. Bera terrasse 20C 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1369 117 / 908
3. Bera terrasse 20D 3026 DRAMMEN 59.7625, 10.1366 117 / 908
3. Bera terrasse 21A 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1369 117 / 908
3. Bera terrasse 21B 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1372 117 / 908
3. Bera terrasse 21C 3026 DRAMMEN 59.7628, 10.1369 117 / 908
3. Bera terrasse 21D 3026 DRAMMEN 59.7627, 10.1372 117 / 908
3. Bera terrasse 30A 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1372 117 / 908
3. Bera terrasse 30B 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1375 117 / 908
3. Bera terrasse 30C 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1373 117 / 908
3. Bera terrasse 30D 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1375 117 / 908
3. Bera terrasse 30E 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1373 117 / 908
3. Bera terrasse 30F 3026 DRAMMEN 59.7624, 10.1376 117 / 908
3. Bera terrasse 40A 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1378 117 / 908
3. Bera terrasse 40B 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1380 117 / 908
3. Bera terrasse 40C 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1378 117 / 908
3. Bera terrasse 40D 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1381 117 / 908
3. Bera terrasse 40E 3026 DRAMMEN 59.7623, 10.1379 117 / 908
3. Bera terrasse 40F 3026 DRAMMEN 59.7622, 10.1381 117 / 908
3. Bera terrasse 50A 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1384 117 / 908
3. Bera terrasse 50B 3026 DRAMMEN 59.7619, 10.1386 117 / 908
3. Bera terrasse 50C 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1384 117 / 908
3. Bera terrasse 50D 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1387 117 / 908
3. Bera terrasse 50E 3026 DRAMMEN 59.7621, 10.1384 117 / 908
3. Bera terrasse 50F 3026 DRAMMEN 59.7620, 10.1387 117 / 908

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken