Bolstadhagen 39
3028 DRAMMEN

Bolstadhagen 39, 3028 DRAMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bolstadhagen 39, 3028 DRAMMEN:

  • Postnummer: 3028 DRAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 100 i 0602
  • Grunnkrins: 112 ÅSSIDEN 12
  • Valkrins: 1 ÅSSIDEN
  • Kyrkjesogn: 4040501 Åssiden
  • Tettstad: Drammen

Bolstadhagen

Bolstadhagen er ein veg i Drammen kommune med 52 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bolstadhagen 6 3028 DRAMMEN 59.7573, 10.1301 117 / 49
Bolstadhagen 9 3028 DRAMMEN 59.7571, 10.1294 117 / 82
Bolstadhagen 21 3028 DRAMMEN 59.7581, 10.1281 117 / 941
Bolstadhagen 23A 3028 DRAMMEN 59.7582, 10.1276 117 / 942
Bolstadhagen 23B 3028 DRAMMEN 59.7583, 10.1273 117 / 942
Bolstadhagen 23C 3028 DRAMMEN 59.7583, 10.1270 117 / 942
Bolstadhagen 23D 3028 DRAMMEN 59.7584, 10.1267 117 / 942
Bolstadhagen 23E 3028 DRAMMEN 59.7584, 10.1266 117 / 942
Bolstadhagen 24 3028 DRAMMEN 59.7589, 10.1292 117 / 84
Bolstadhagen 25 3028 DRAMMEN 59.7586, 10.1288 117 / 85
Bolstadhagen 26 3028 DRAMMEN 59.7591, 10.1288 117 / 86
Bolstadhagen 27 3028 DRAMMEN 59.7587, 10.1284 117 / 87
Bolstadhagen 28 3028 DRAMMEN 59.7592, 10.1284 117 / 88
Bolstadhagen 28A 3028 DRAMMEN 59.7592, 10.1282 117 / 89
Bolstadhagen 29 3028 DRAMMEN 59.7588, 10.1279 117 / 90
Bolstadhagen 30 3028 DRAMMEN 59.7593, 10.1280 117 / 91
Bolstadhagen 31 3028 DRAMMEN 59.7589, 10.1275 117 / 92
Bolstadhagen 32 3028 DRAMMEN 59.7593, 10.1273 117 / 93
Bolstadhagen 33 3028 DRAMMEN 59.7589, 10.1269 117 / 94
Bolstadhagen 34 3028 DRAMMEN 59.7593, 10.1268 117 / 95
Bolstadhagen 35 3028 DRAMMEN 59.7590, 10.1265 117 / 96
Bolstadhagen 36 3028 DRAMMEN 59.7595, 10.1264 117 / 97
Bolstadhagen 37 3028 DRAMMEN 59.7591, 10.1260 117 / 98
Bolstadhagen 38 3028 DRAMMEN 59.7595, 10.1258 117 / 99
Bolstadhagen 39 3028 DRAMMEN 59.7592, 10.1255 117 / 100
Bolstadhagen 40 3028 DRAMMEN 59.7596, 10.1254 117 / 101
Bolstadhagen 41 3028 DRAMMEN 59.7593, 10.1250 117 / 102
Bolstadhagen 42 3028 DRAMMEN 59.7597, 10.1250 117 / 103
Bolstadhagen 43 3028 DRAMMEN 59.7593, 10.1245 117 / 104
Bolstadhagen 44 3028 DRAMMEN 59.7599, 10.1245 117 / 105
Bolstadhagen 45 3028 DRAMMEN 59.7594, 10.1238 117 / 106
Bolstadhagen 46 3028 DRAMMEN 59.7599, 10.1239 117 / 107
Bolstadhagen 47 3028 DRAMMEN 59.7595, 10.1231 117 / 108
Bolstadhagen 48 3028 DRAMMEN 59.7600, 10.1234 117 / 109
Bolstadhagen 49 3028 DRAMMEN 59.7597, 10.1228 117 / 110
Bolstadhagen 50 3028 DRAMMEN 59.7601, 10.1229 117 / 111
Bolstadhagen 51 3028 DRAMMEN 59.7599, 10.1224 117 / 112
Bolstadhagen 52 3028 DRAMMEN 59.7602, 10.1235 117 / 113
Bolstadhagen 54 3028 DRAMMEN 59.7601, 10.1240 117 / 114
Bolstadhagen 57 3028 DRAMMEN 59.7606, 10.1232 117 / 115
Bolstadhagen 58 3028 DRAMMEN 59.7600, 10.1250 117 / 116
Bolstadhagen 59 3028 DRAMMEN 59.7608, 10.1230 117 / 117
Bolstadhagen 61 3028 DRAMMEN 59.7609, 10.1223 117 / 118
Bolstadhagen 65 3028 DRAMMEN 59.7613, 10.1223 117 / 119
Bolstadhagen 67 3028 DRAMMEN 59.7616, 10.1225 117 / 120
Bolstadhagen 69 3028 DRAMMEN 59.7615, 10.1228 117 / 121
Bolstadhagen 71 3028 DRAMMEN 59.7613, 10.1232 117 / 122
Bolstadhagen 73 3028 DRAMMEN 59.7611, 10.1236 117 / 123
Bolstadhagen 75 3028 DRAMMEN 59.7608, 10.1239 117 / 124
Bolstadhagen 77 3028 DRAMMEN 59.7606, 10.1240 117 / 125
Bolstadhagen 79 3028 DRAMMEN 59.7605, 10.1244 117 / 126
Bolstadhagen 81 3028 DRAMMEN 59.7603, 10.1248 117 / 127

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken