Sjakta 9
3030 DRAMMEN

Sjakta 9, 3030 DRAMMEN er ei adresse i Drammen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjakta 9, 3030 DRAMMEN:

  • Postnummer: 3030 DRAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 104 / 62 i 0602 Drammen
  • Grunnkrins: 1011 KONNERUD 11
  • Valkrins: 8 KONNERUD
  • Kyrkjesogn: 4040602 Konnerud
  • Tettstad: Drammen

Sjakta

Sjakta er ein veg i Drammen kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjakta 1 3030 DRAMMEN 59.7321, 10.1373 104 / 58
Sjakta 2 3030 DRAMMEN 59.7324, 10.1371 104 / 63
Sjakta 3 3030 DRAMMEN 59.7322, 10.1367 104 / 59
Sjakta 4 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1369 104 / 64
Sjakta 6 3030 DRAMMEN 59.7327, 10.1366 104 / 65
Sjakta 7 3030 DRAMMEN 59.7323, 10.1361 104 / 61
Sjakta 8 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1363 104 / 66
Sjakta 9 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1359 104 / 62
Sjakta 10 3030 DRAMMEN 59.7328, 10.1357 104 / 67
Sjakta 11 3030 DRAMMEN 59.7325, 10.1353 104 / 68
Sjakta 12 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1352 104 / 69
Sjakta 13 3030 DRAMMEN 59.7325, 10.1353 104 / 68
Sjakta 14 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1350 104 / 69
Sjakta 15 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1351 104 / 68
Sjakta 16 3030 DRAMMEN 59.7330, 10.1348 104 / 69
Sjakta 17 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1350 104 / 68
Sjakta 18 3030 DRAMMEN 59.7330, 10.1345 104 / 69
Sjakta 19 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1349 104 / 68
Sjakta 20 3030 DRAMMEN 59.7331, 10.1343 104 / 69
Sjakta 21 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1348 104 / 68
Sjakta 22 3030 DRAMMEN 59.7332, 10.1342 104 / 69
Sjakta 23 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1347 104 / 68
Sjakta 24 3030 DRAMMEN 59.7333, 10.1340 104 / 69
Sjakta 25 3030 DRAMMEN 59.7326, 10.1346 104 / 68
Sjakta 27 3030 DRAMMEN 59.7327, 10.1345 104 / 68
Sjakta 29 3030 DRAMMEN 59.7327, 10.1345 104 / 68
Sjakta 31 3030 DRAMMEN 59.7328, 10.1340 104 / 68
Sjakta 33 3030 DRAMMEN 59.7328, 10.1340 104 / 68
Sjakta 35 3030 DRAMMEN 59.7328, 10.1338 104 / 68
Sjakta 37 3030 DRAMMEN 59.7328, 10.1337 104 / 68
Sjakta 39 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1337 104 / 68
Sjakta 41 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1336 104 / 68
Sjakta 43 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1335 104 / 68
Sjakta 45 3030 DRAMMEN 59.7329, 10.1334 104 / 68
Sjakta 47 3030 DRAMMEN 59.7330, 10.1333 104 / 68
Sjakta 49 3030 DRAMMEN 59.7330, 10.1332 104 / 68

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken