Kleivavegen 8
5460 HUSNES

Kleivavegen 8, 5460 HUSNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kleivavegen 8, 5460 HUSNES:

  • Postnummer: 5460 HUSNES
  • Gards-/bruksnummer: 145 / 219 i 1224
  • Grunnkrins: 607 RØSSLAND ØVRE
  • Valkrins: 3 HUSNES
  • Kyrkjesogn: 7050301 Husnes og Holmedal
  • Tettstad: Husnes

Kleivavegen

Kleivavegen er ein veg i Kvinnherad kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleivavegen 1 5460 HUSNES 59.8583, 5.7453 145 / 213
Kleivavegen 2 5460 HUSNES 59.8586, 5.7458 145 / 191
Kleivavegen 3 5460 HUSNES 59.8585, 5.7449 145 / 214
Kleivavegen 4 5460 HUSNES 59.8588, 5.7454 145 / 215
Kleivavegen 5 5460 HUSNES 59.8587, 5.7447 145 / 216
Kleivavegen 6 5460 HUSNES 59.8590, 5.7452 145 / 217
Kleivavegen 7 5460 HUSNES 59.8588, 5.7444 145 / 218
Kleivavegen 8 5460 HUSNES 59.8591, 5.7448 145 / 219
Kleivavegen 9 5460 HUSNES 59.8590, 5.7441 145 / 220
Kleivavegen 10 5460 HUSNES 59.8592, 5.7446 145 / 221
Kleivavegen 11 5460 HUSNES 59.8590, 5.7430 145 / 236
Kleivavegen 12 5460 HUSNES 59.8593, 5.7441 145 / 222

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken