Bjørkhaugvegen 5
5450 SUNDE I SUNNHORDLAND

Bjørkhaugvegen 5, 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND er ei adresse i Kvinnherad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørkhaugvegen 5, 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND:

  • Postnummer: 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 44 i 1224 Kvinnherad
  • Grunnkrins: 608 RØSSLAND NEDRE
  • Valkrins: 3 HUSNES
  • Kyrkjesogn: 7050301 Husnes og Holmedal
  • Tettstad: Husnes

Bjørkhaugvegen

Bjørkhaugvegen er ein veg i Kvinnherad kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørkhaugvegen 1 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8577, 5.7320 146 / 24
Bjørkhaugvegen 2 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8577, 5.7311 146 / 26
Bjørkhaugvegen 3 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8579, 5.7316 146 / 38
Bjørkhaugvegen 4 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8574, 5.7311 146 / 71
Bjørkhaugvegen 5 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8583, 5.7319 146 / 44
Bjørkhaugvegen 6 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8580, 5.7311 146 / 42
Bjørkhaugvegen 8 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8580, 5.7306 146 / 64
Bjørkhaugvegen 8A 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8577, 5.7305 146 / 108
Bjørkhaugvegen 8B 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8575, 5.7306 146 / 128
Bjørkhaugvegen 9 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8582, 5.7298 146 / 82
Bjørkhaugvegen 10 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8587, 5.7302 146 / 59
Bjørkhaugvegen 11 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8589, 5.7315 146 / 50
Bjørkhaugvegen 12 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8585, 5.7309 146 / 63
Bjørkhaugvegen 13 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8591, 5.7314 146 / 57
Bjørkhaugvegen 14 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8588, 5.7309 146 / 49
Bjørkhaugvegen 16 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8590, 5.7306 146 / 61
Bjørkhaugvegen 17 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8597, 5.7317 146 / 83
Bjørkhaugvegen 18 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8590, 5.7302 146 / 54
Bjørkhaugvegen 20 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8592, 5.7298 146 / 53
Bjørkhaugvegen 22 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8593, 5.7303 146 / 62
Bjørkhaugvegen 24 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8593, 5.7308 146 / 55
Bjørkhaugvegen 26 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 59.8597, 5.7309 146 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken