Ekornveien 13
8515 NARVIK

Ekornveien 13, 8515 NARVIK er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ekornveien 13, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 712 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 302 NEDRE FOSSESTUA
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Ekornveien

Ekornveien er ein veg i Narvik kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ekornveien 2 8515 NARVIK 68.4404, 17.4570 40 / 664
Ekornveien 3 8515 NARVIK 68.4406, 17.4564 40 / 707
Ekornveien 4 8515 NARVIK 68.4405, 17.4574 40 / 665
Ekornveien 5 8515 NARVIK 68.4406, 17.4567 40 / 708
Ekornveien 6 8515 NARVIK 68.4406, 17.4578 40 / 666
Ekornveien 7 8515 NARVIK 68.4407, 17.4570 40 / 709
Ekornveien 8 8515 NARVIK 68.4407, 17.4582 40 / 667
Ekornveien 9 8515 NARVIK 68.4408, 17.4572 40 / 710
Ekornveien 10 8515 NARVIK 68.4408, 17.4586 40 / 668
Ekornveien 11 8515 NARVIK 68.4409, 17.4576 40 / 711
Ekornveien 12 8515 NARVIK 68.4410, 17.4590 40 / 669
Ekornveien 13 8515 NARVIK 68.4410, 17.4579 40 / 712
Ekornveien 14 8515 NARVIK 68.4411, 17.4595 40 / 670
Ekornveien 15 8515 NARVIK 68.4411, 17.4583 40 / 713
Ekornveien 16 8515 NARVIK 68.4412, 17.4598 40 / 671
Ekornveien 17 8515 NARVIK 68.4412, 17.4585 40 / 714
Ekornveien 18 8515 NARVIK 68.4413, 17.4603 40 / 672
Ekornveien 19 8515 NARVIK 68.4412, 17.4589 40 / 715
Ekornveien 20 8515 NARVIK 68.4415, 17.4606 40 / 673
Ekornveien 21 8515 NARVIK 68.4413, 17.4591 40 / 716
Ekornveien 22 8515 NARVIK 68.4416, 17.4611 40 / 674
Ekornveien 23 8515 NARVIK 68.4414, 17.4594 40 / 717
Ekornveien 24 8515 NARVIK 68.4417, 17.4614 40 / 675
Ekornveien 25 8515 NARVIK 68.4415, 17.4596 40 / 718
Ekornveien 26 8515 NARVIK 68.4417, 17.4616 40 / 676
Ekornveien 27 8515 NARVIK 68.4416, 17.4600 40 / 719
Ekornveien 29 8515 NARVIK 68.4417, 17.4602 40 / 720
Ekornveien 31 8515 NARVIK 68.4418, 17.4605 40 / 721
Ekornveien 33 8515 NARVIK 68.4418, 17.4607 40 / 722
Ekornveien 35 8515 NARVIK 68.4420, 17.4609 40 / 723

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken