Elvefaret 39
8515 NARVIK

Elvefaret 39, 8515 NARVIK er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elvefaret 39, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 118 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 301 FURUMOEN
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Elvefaret

Elvefaret er ein veg i Narvik kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elvefaret 3 8515 NARVIK 68.4430, 17.4568 38 / 10
Elvefaret 5 8515 NARVIK 68.4430, 17.4568 38 / 13
Elvefaret 7 8515 NARVIK 68.4430, 17.4622 38 / 42
Elvefaret 9 8515 NARVIK 68.4428, 17.4630 38 / 6
Elvefaret 11 8515 NARVIK 68.4426, 17.4633 38 / 118
Elvefaret 13 8515 NARVIK 68.4426, 17.4635 38 / 118
Elvefaret 15 8515 NARVIK 68.4426, 17.4636 38 / 118
Elvefaret 17 8515 NARVIK 68.4427, 17.4638 38 / 118
Elvefaret 19 8515 NARVIK 68.4426, 17.4640 38 / 118
Elvefaret 21 8515 NARVIK 68.4425, 17.4634 38 / 118
Elvefaret 23 8515 NARVIK 68.4425, 17.4636 38 / 118
Elvefaret 25 8515 NARVIK 68.4425, 17.4637 38 / 118
Elvefaret 27 8515 NARVIK 68.4425, 17.4639 38 / 118
Elvefaret 29 8515 NARVIK 68.4426, 17.4640 38 / 118
Elvefaret 31 8515 NARVIK 68.4424, 17.4635 38 / 118
Elvefaret 33 8515 NARVIK 68.4424, 17.4637 38 / 118
Elvefaret 35 8515 NARVIK 68.4424, 17.4638 38 / 118
Elvefaret 37 8515 NARVIK 68.4424, 17.4640 38 / 118
Elvefaret 39 8515 NARVIK 68.4424, 17.4641 38 / 118
Elvefaret 41 8515 NARVIK 68.4423, 17.4636 38 / 118
Elvefaret 43 8515 NARVIK 68.4423, 17.4637 38 / 118
Elvefaret 45 8515 NARVIK 68.4423, 17.4639 38 / 118
Elvefaret 47 8515 NARVIK 68.4423, 17.4640 38 / 118
Elvefaret 49 8515 NARVIK 68.4423, 17.4642 38 / 118

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken