Fosseveien 21C
8515 NARVIK

Fosseveien 21C, 8515 NARVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fosseveien 21C, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 662 i 1805
  • Grunnkrins: 303 ØVRE FOSSESTUA
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Fosseveien

Fosseveien er ein veg i Narvik kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fosseveien 1 8515 NARVIK 68.4393, 17.4471 40 / 647
Fosseveien 3 8515 NARVIK 68.4392, 17.4481 40 / 648
Fosseveien 4 8515 NARVIK 68.4385, 17.4491 40 / 751
Fosseveien 5 8515 NARVIK 68.4389, 17.4495 40 / 649
Fosseveien 6 8515 NARVIK 68.4381, 17.4490 40 / 752
Fosseveien 7 8515 NARVIK 68.4385, 17.4503 40 / 650
Fosseveien 21A 8515 NARVIK 68.4400, 17.4602 40 / 662
Fosseveien 21B 8515 NARVIK 68.4401, 17.4603 40 / 662
Fosseveien 21C 8515 NARVIK 68.4401, 17.4604 40 / 662
Fosseveien 21D 8515 NARVIK 68.4402, 17.4605 40 / 662
Fosseveien 21E 8515 NARVIK 68.4402, 17.4606 40 / 662
Fosseveien 21F 8515 NARVIK 68.4403, 17.4607 40 / 662
Fosseveien 21G 8515 NARVIK 68.4403, 17.4608 40 / 662
Fosseveien 21H 8515 NARVIK 68.4404, 17.4609 40 / 662
Fosseveien 39 8515 NARVIK 68.4401, 17.4635 40 / 860
Fosseveien 41 8515 NARVIK 68.4402, 17.4636 40 / 860
Fosseveien 43 8515 NARVIK 68.4403, 17.4637 40 / 860
Fosseveien 45 8515 NARVIK 68.4404, 17.4639 40 / 860
Fosseveien 47 8515 NARVIK 68.4404, 17.4640 40 / 860
Fosseveien 49 8515 NARVIK 68.4405, 17.4641 40 / 860

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken