Sørsidbakken 1
8522 BEISFJORD

Sørsidbakken 1, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørsidbakken 1, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 315 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1102 SØNDRE BEISFJ/TØMMER
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Sørsidbakken

Sørsidbakken er ein veg i Narvik kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørsidbakken 1 8522 BEISFJORD 68.3711, 17.5885 44 / 315
Sørsidbakken 3 8522 BEISFJORD 68.3709, 17.5877 44 / 354
Sørsidbakken 4 8522 BEISFJORD 68.3711, 17.5872 44 / 349
Sørsidbakken 5 8522 BEISFJORD 68.3708, 17.5871 44 / 347
Sørsidbakken 7 8522 BEISFJORD 68.3707, 17.5867 44 / 245
Sørsidbakken 9 8522 BEISFJORD 68.3705, 17.5865 44 / 245
Sørsidbakken 11 8522 BEISFJORD 68.3709, 17.5860 44 / 402
Sørsidbakken 15 8522 BEISFJORD 68.3705, 17.5851 44 / 348
Sørsidbakken 22 8522 BEISFJORD 68.3713, 17.5849 44 / 506
Sørsidbakken 24 8522 BEISFJORD 68.3714, 17.5842 44 / 505
Sørsidbakken 25 8522 BEISFJORD 68.3713, 17.5836 44 / 591

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken