Gropveien 142
8522 BEISFJORD

Gropveien 142, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gropveien 142, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 365 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1102 SØNDRE BEISFJ/TØMMER
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad:

Gropveien

Gropveien er ein veg i Narvik kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 146.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gropveien 2 8522 BEISFJORD 68.3722, 17.5886 44 / 212
Gropveien 10 8522 BEISFJORD 68.3718, 17.5864 44 / 244
Gropveien 12 8522 BEISFJORD 68.3716, 17.5864 44 / 116
Gropveien 14 8522 BEISFJORD 68.3716, 17.5856 44 / 116
Gropveien 20 8522 BEISFJORD 68.3717, 17.5885 44 / 178
Gropveien 21 8522 BEISFJORD 68.3711, 17.5900 44 / 223
Gropveien 22 8522 BEISFJORD 68.3716, 17.5887 44 / 178
Gropveien 25 8522 BEISFJORD 68.3714, 17.5894 44 / 40
Gropveien 42 8522 BEISFJORD 68.3708, 17.5888 44 / 243
Gropveien 44 8522 BEISFJORD 68.3707, 17.5881 44 / 222
Gropveien 46 8522 BEISFJORD 68.3705, 17.5876 44 / 394
Gropveien 48 8522 BEISFJORD 68.3701, 17.5877 44 / 450
Gropveien 52 8522 BEISFJORD 68.3700, 17.5884 44 / 602
Gropveien 56 8522 BEISFJORD 68.3704, 17.5889 44 / 185
Gropveien 57 8522 BEISFJORD 68.3702, 17.5913 44 / 225
Gropveien 66 8522 BEISFJORD 68.3698, 17.5910 44 / 527
Gropveien 68 8522 BEISFJORD 68.3696, 17.5916 44 / 213
Gropveien 72 8522 BEISFJORD 68.3693, 17.5923 44 / 146
Gropveien 78 8522 BEISFJORD 68.3687, 17.5930 44 / 128
Gropveien 81 8522 BEISFJORD 68.3680, 17.5945 44 / 367
Gropveien 86 8522 BEISFJORD 68.3674, 17.5932 44 / 90
Gropveien 89 8522 BEISFJORD 68.3680, 17.5959 44 / 491
Gropveien 93 8522 BEISFJORD 68.3674, 17.5942 44 / 420
Gropveien 95 8522 BEISFJORD 68.3675, 17.5952 44 / 279
Gropveien 142 8522 BEISFJORD 68.3639, 17.5980 44 / 365
Gropveien 146 8522 BEISFJORD 68.3636, 17.5985 44 / 455

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken