Hareveien 4
8515 NARVIK

Hareveien 4, 8515 NARVIK er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hareveien 4, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 792 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 303 ØVRE FOSSESTUA
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Hareveien

Hareveien er ein veg i Narvik kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hareveien 2 8515 NARVIK 68.4369, 17.4521 40 / 793
Hareveien 4 8515 NARVIK 68.4371, 17.4523 40 / 792
Hareveien 6 8515 NARVIK 68.4373, 17.4526 40 / 791
Hareveien 8 8515 NARVIK 68.4374, 17.4528 40 / 790
Hareveien 10 8515 NARVIK 68.4375, 17.4530 40 / 789

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken