Hågen 31
8522 BEISFJORD

Hågen 31, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hågen 31, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 414 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1101 NORDRE BEISFJORD
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Hågen

Hågen er ein veg i Narvik kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hågen 1 8522 BEISFJORD 68.3758, 17.5972 44 / 375
Hågen 2 8522 BEISFJORD 68.3758, 17.5959 44 / 470
Hågen 3A 8522 BEISFJORD 68.3754, 17.5977 44 / 520
Hågen 3B 8522 BEISFJORD 68.3756, 17.5980 44 / 357
Hågen 4 8522 BEISFJORD 68.3755, 17.5962 44 / 317
Hågen 5 8522 BEISFJORD 68.3754, 17.5986 44 / 203
Hågen 6 8522 BEISFJORD 68.3752, 17.5961 44 / 298
Hågen 7 8522 BEISFJORD 68.3753, 17.5989 44 / 494
Hågen 8 8522 BEISFJORD 68.3753, 17.5969 44 / 318
Hågen 9 8522 BEISFJORD 68.3753, 17.5993 44 / 539
Hågen 11 8522 BEISFJORD 68.3752, 17.5998 44 / 523
Hågen 12 8522 BEISFJORD 68.3749, 17.5992 44 / 376
Hågen 14 8522 BEISFJORD 68.3748, 17.5998 44 / 136
Hågen 17 8522 BEISFJORD 68.3752, 17.6024 44 / 547
Hågen 18 8522 BEISFJORD 68.3747, 17.6006 44 / 385
Hågen 20 8522 BEISFJORD 68.3744, 17.6011 44 / 184
Hågen 23A 8522 BEISFJORD 68.3749, 17.6016 44 / 422
Hågen 23B 8522 BEISFJORD 68.3748, 17.6019 44 / 422
Hågen 24 8522 BEISFJORD 68.3745, 17.6024 44 / 511
Hågen 25 8522 BEISFJORD 68.3751, 17.6024 44 / 174
Hågen 26 8522 BEISFJORD 68.3746, 17.6031 44 / 557
Hågen 29 8522 BEISFJORD 68.3754, 17.6042 44 / 415
Hågen 30 8522 BEISFJORD 68.3749, 17.6044 44 / 332
Hågen 31 8522 BEISFJORD 68.3754, 17.6049 44 / 414
Hågen 33 8522 BEISFJORD 68.3756, 17.6057 44 / 412
Hågen 36 8522 BEISFJORD 68.3753, 17.6061 44 / 360
Hågen 38 8522 BEISFJORD 68.3755, 17.6071 44 / 373

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken