Monsbakken 8
8516 NARVIK

Monsbakken 8, 8516 NARVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Monsbakken 8, 8516 NARVIK:

  • Postnummer: 8516 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 11 i 1805
  • Grunnkrins: 707 KIRKEPARKEN/MONSBK
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Monsbakken

Monsbakken er ein veg i Narvik kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Monsbakken 3 8516 NARVIK 68.4392, 17.4039 39 / 27
Monsbakken 4 8516 NARVIK 68.4387, 17.4033 39 / 17
Monsbakken 5 8516 NARVIK 68.4392, 17.4045 39 / 26
Monsbakken 7 8516 NARVIK 68.4393, 17.4049 39 / 25
Monsbakken 8 8516 NARVIK 68.4389, 17.4046 39 / 11
Monsbakken 9 8516 NARVIK 68.4396, 17.4052 39 / 19
Monsbakken 10 8516 NARVIK 68.4390, 17.4050 39 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken