Mårveien 2
8515 NARVIK

Mårveien 2, 8515 NARVIK er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mårveien 2, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 800 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 303 ØVRE FOSSESTUA
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Mårveien

Mårveien er ein veg i Narvik kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 2.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mårveien 1 8515 NARVIK 68.4377, 17.4518 40 / 772
Mårveien 2 8515 NARVIK 68.4376, 17.4505 40 / 800

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken