Neset 13
8522 BEISFJORD

Neset 13, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Neset 13, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 155 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1101 NORDRE BEISFJORD
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Neset

Neset er ein veg i Narvik kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Neset 1 8522 BEISFJORD 68.3761, 17.5952 44 / 372
Neset 3 8522 BEISFJORD 68.3762, 17.5945 44 / 123
Neset 4 8522 BEISFJORD 68.3766, 17.5943 44 / 489
Neset 5 8522 BEISFJORD 68.3762, 17.5939 44 / 517
Neset 6 8522 BEISFJORD 68.3765, 17.5936 44 / 299
Neset 7 8522 BEISFJORD 68.3762, 17.5934 44 / 110
Neset 8 8522 BEISFJORD 68.3765, 17.5928 44 / 421
Neset 10 8522 BEISFJORD 68.3767, 17.5931 44 / 77
Neset 11 8522 BEISFJORD 68.3762, 17.5922 44 / 154
Neset 12 8522 BEISFJORD 68.3766, 17.5922 44 / 276
Neset 13 8522 BEISFJORD 68.3759, 17.5919 44 / 155
Neset 15 8522 BEISFJORD 68.3764, 17.5920 44 / 581
Neset 17 8522 BEISFJORD 68.3762, 17.5916 44 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken