Steinsletta 4
8522 BEISFJORD

Steinsletta 4, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinsletta 4, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 214 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1102 SØNDRE BEISFJ/TØMMER
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad:

Steinsletta

Steinsletta er ein veg i Narvik kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinsletta 3 8522 BEISFJORD 68.3613, 17.6106 44 / 324
Steinsletta 4 8522 BEISFJORD 68.3618, 17.6092 44 / 214
Steinsletta 5 8522 BEISFJORD 68.3611, 17.6110 44 / 378
Steinsletta 7 8522 BEISFJORD 68.3608, 17.6104 44 / 218
Steinsletta 8 8522 BEISFJORD 68.3614, 17.6085 44 / 109
Steinsletta 9 8522 BEISFJORD 68.3611, 17.6095 44 / 337
Steinsletta 14 8522 BEISFJORD 68.3609, 17.6074 44 / 220
Steinsletta 15 8522 BEISFJORD 68.3608, 17.6085 44 / 342
Steinsletta 17 8522 BEISFJORD 68.3606, 17.6093 44 / 362

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken