Stornesveien 29
8522 BEISFJORD

Stornesveien 29, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stornesveien 29, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 358 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1102 SØNDRE BEISFJ/TØMMER
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Stornesveien

Stornesveien er ein veg i Narvik kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stornesveien 3 8522 BEISFJORD 68.3710, 17.6040 44 / 85
Stornesveien 4 8522 BEISFJORD 68.3709, 17.6015 44 / 534
Stornesveien 5 8522 BEISFJORD 68.3707, 17.6044 44 / 127
Stornesveien 6 8522 BEISFJORD 68.3710, 17.6023 44 / 339
Stornesveien 7 8522 BEISFJORD 68.3704, 17.6050 44 / 133
Stornesveien 14 8522 BEISFJORD 68.3704, 17.5967 44 / 79
Stornesveien 19 8522 BEISFJORD 68.3693, 17.6058 44 / 2
Stornesveien 20 8522 BEISFJORD 68.3692, 17.6012 44 / 257
Stornesveien 22 8522 BEISFJORD 68.3695, 17.6003 44 / 308
Stornesveien 24 8522 BEISFJORD 68.3698, 17.6006 44 / 273
Stornesveien 27 8522 BEISFJORD 68.3685, 17.6054 44 / 338
Stornesveien 28 8522 BEISFJORD 68.3700, 17.6025 44 / 119
Stornesveien 29 8522 BEISFJORD 68.3683, 17.6055 44 / 358
Stornesveien 30 8522 BEISFJORD 68.3707, 17.6025 44 / 431
Stornesveien 31 8522 BEISFJORD 68.3681, 17.6046 44 / 246
Stornesveien 32 8522 BEISFJORD 68.3708, 17.6030 44 / 258
Stornesveien 34A 8522 BEISFJORD 68.3707, 17.6032 44 / 432
Stornesveien 34B 8522 BEISFJORD 68.3705, 17.6036 44 / 430
Stornesveien 36 8522 BEISFJORD 68.3701, 17.6035 44 / 207
Stornesveien 45 8522 BEISFJORD 68.3676, 17.6028 44 / 229
Stornesveien 46 8522 BEISFJORD 68.3687, 17.6035 44 / 478
Stornesveien 48 8522 BEISFJORD 68.3686, 17.6027 44 / 477
Stornesveien 50 8522 BEISFJORD 68.3685, 17.6018 44 / 284
Stornesveien 55 8522 BEISFJORD 68.3683, 17.6025 44 / 294
Stornesveien 57 8522 BEISFJORD 68.3682, 17.6019 44 / 533

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken