Syrinbakken 10
8522 BEISFJORD

Syrinbakken 10, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Syrinbakken 10, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 152 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1101 NORDRE BEISFJORD
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Syrinbakken

Syrinbakken er ein veg i Narvik kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Syrinbakken 3 8522 BEISFJORD 68.3740, 17.6025 44 / 204
Syrinbakken 4 8522 BEISFJORD 68.3738, 17.6030 44 / 153
Syrinbakken 5 8522 BEISFJORD 68.3741, 17.6024 44 / 205
Syrinbakken 6 8522 BEISFJORD 68.3741, 17.6038 44 / 570
Syrinbakken 9 8522 BEISFJORD 68.3744, 17.6033 44 / 159
Syrinbakken 10 8522 BEISFJORD 68.3742, 17.6045 44 / 152
Syrinbakken 13 8522 BEISFJORD 68.3745, 17.6045 44 / 165
Syrinbakken 14 8522 BEISFJORD 68.3745, 17.6058 44 / 156
Syrinbakken 16 8522 BEISFJORD 68.3749, 17.6060 44 / 162
Syrinbakken 22 8522 BEISFJORD 68.3750, 17.6078 44 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken