Toften 20
8522 BEISFJORD

Toften 20, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Toften 20, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 335 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1101 NORDRE BEISFJORD
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Toften

Toften er ein veg i Narvik kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Toften 10 8522 BEISFJORD 68.3737, 17.6042 44 / 525
Toften 12 8522 BEISFJORD 68.3734, 17.6043 44 / 490
Toften 18 8522 BEISFJORD 68.3733, 17.6065 44 / 336
Toften 20 8522 BEISFJORD 68.3738, 17.6059 44 / 335
Toften 20B 8522 BEISFJORD 68.3741, 17.6067 44 / 500
Toften 22 8522 BEISFJORD 68.3741, 17.6051 44 / 142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken