Brenna 15
8522 BEISFJORD

Brenna 15, 8522 BEISFJORD er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brenna 15, 8522 BEISFJORD:

  • Postnummer: 8522 BEISFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 334 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 1102 SØNDRE BEISFJ/TØMMER
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060201 Ankenes
  • Tettstad: Beisfjord

Brenna

Brenna er ein veg i Narvik kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brenna 1 8522 BEISFJORD 68.3721, 17.5918 44 / 297
Brenna 5 8522 BEISFJORD 68.3712, 17.5928 44 / 406
Brenna 7 8522 BEISFJORD 68.3711, 17.5923 44 / 499
Brenna 9 8522 BEISFJORD 68.3709, 17.5921 44 / 503
Brenna 11 8522 BEISFJORD 68.3711, 17.5913 44 / 13
Brenna 15 8522 BEISFJORD 68.3706, 17.5918 44 / 334
Brenna 17 8522 BEISFJORD 68.3706, 17.5910 44 / 327

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken