Øvre Furumoen 4
8515 NARVIK

Øvre Furumoen 4, 8515 NARVIK er ei adresse i Narvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Furumoen 4, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 76 i 1805 Narvik
  • Grunnkrins: 301 FURUMOEN
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Øvre Furumoen

Øvre Furumoen er ein veg i Narvik kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Furumoen 1 8515 NARVIK 68.4431, 17.4606 38 / 73
Øvre Furumoen 2 8515 NARVIK 68.4434, 17.4616 38 / 74
Øvre Furumoen 2A 8515 NARVIK 68.4431, 17.4616 38 / 154
Øvre Furumoen 3 8515 NARVIK 68.4434, 17.4605 38 / 75
Øvre Furumoen 4 8515 NARVIK 68.4437, 17.4621 38 / 76
Øvre Furumoen 5 8515 NARVIK 68.4437, 17.4607 38 / 77
Øvre Furumoen 6 8515 NARVIK 68.4439, 17.4621 38 / 76
Øvre Furumoen 7 8515 NARVIK 68.4439, 17.4608 38 / 79
Øvre Furumoen 8 8515 NARVIK 68.4442, 17.4620 38 / 80
Øvre Furumoen 9 8515 NARVIK 68.4441, 17.4609 38 / 81
Øvre Furumoen 10 8515 NARVIK 68.4444, 17.4621 38 / 82
Øvre Furumoen 11 8515 NARVIK 68.4446, 17.4613 38 / 83
Øvre Furumoen 12 8515 NARVIK 68.4447, 17.4622 38 / 84

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken