Stasjonsveien 52
8515 NARVIK

Stasjonsveien 52, 8515 NARVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stasjonsveien 52, 8515 NARVIK:

  • Postnummer: 8515 NARVIK
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 111 i 1805
  • Grunnkrins: 301 FURUMOEN
  • Valkrins: 3 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 10060101 Narvik
  • Tettstad: Narvik

Stasjonsveien

Stasjonsveien er ein veg i Narvik kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 60.

Adressene i Stasjonsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stasjonsveien 1 8514 NARVIK 68.4416, 17.4412 40 / 3
Stasjonsveien 4 8514 NARVIK 68.4411, 17.4440 40 / 908
Stasjonsveien 6 8514 NARVIK 68.4411, 17.4445 40 / 446
Stasjonsveien 8 8514 NARVIK 68.4409, 17.4449 40 / 445
Stasjonsveien 32 8515 NARVIK 68.4430, 17.4559 38 / 87
Stasjonsveien 34 8515 NARVIK 68.4432, 17.4562 38 / 92
Stasjonsveien 36 8515 NARVIK 68.4433, 17.4565 38 / 15
Stasjonsveien 38 8515 NARVIK 68.4435, 17.4567 38 / 16
Stasjonsveien 40 8515 NARVIK 68.4437, 17.4569 38 / 12
Stasjonsveien 42 8515 NARVIK 68.4438, 17.4570 38 / 11
Stasjonsveien 48 8515 NARVIK 68.4449, 17.4578 38 / 111
Stasjonsveien 50 8515 NARVIK 68.4451, 17.4581 38 / 111
Stasjonsveien 52 8515 NARVIK 68.4453, 17.4582 38 / 111
Stasjonsveien 57 8515 NARVIK 68.4470, 17.4617 38 / 115
Stasjonsveien 60 8515 NARVIK 68.4461, 17.4642 38 / 43

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken