Vinkelvegen 20B
9009 TROMSØ

Vinkelvegen 20B, 9009 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vinkelvegen 20B, 9009 TROMSØ:

  • Postnummer: 9009 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3977 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 123 ØVRE BYKRETS
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Vinkelvegen

Vinkelvegen er ein veg i Tromsø kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vinkelvegen 2 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9465 200 / 1887
Vinkelvegen 3 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9460 200 / 1888
Vinkelvegen 4 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9466 200 / 1887
Vinkelvegen 5 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9459 200 / 1888
Vinkelvegen 6 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9468 200 / 1887
Vinkelvegen 7 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9459 200 / 1888
Vinkelvegen 8 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9469 200 / 1887
Vinkelvegen 9 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9457 200 / 1888
Vinkelvegen 10 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9470 200 / 1885
Vinkelvegen 11 9009 TROMSØ 69.6552, 18.9453 200 / 1886
Vinkelvegen 12 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9471 200 / 1885
Vinkelvegen 13 9009 TROMSØ 69.6550, 18.9447 200 / 2469
Vinkelvegen 14 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9473 200 / 1885
Vinkelvegen 16 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9474 200 / 1885
Vinkelvegen 17 9009 TROMSØ 69.6548, 18.9451 200 / 631
Vinkelvegen 18 9009 TROMSØ 69.6553, 18.9475 200 / 1890
Vinkelvegen 19 9009 TROMSØ 69.6548, 18.9451 200 / 631
Vinkelvegen 20A 9009 TROMSØ 69.6551, 18.9470 200 / 628
Vinkelvegen 20B 9009 TROMSØ 69.6551, 18.9465 200 / 3977
Vinkelvegen 21 9009 TROMSØ 69.6547, 18.9450 200 / 631
Vinkelvegen 22 9009 TROMSØ 69.6550, 18.9460 200 / 629
Vinkelvegen 23 9009 TROMSØ 69.6547, 18.9450 200 / 631
Vinkelvegen 24 9009 TROMSØ 69.6550, 18.9459 200 / 629
Vinkelvegen 26 9009 TROMSØ 69.6550, 18.9458 200 / 629
Vinkelvegen 28 9009 TROMSØ 69.6549, 18.9458 200 / 629
Vinkelvegen 30 9009 TROMSØ 69.6548, 18.9467 200 / 627
Vinkelvegen 32 9009 TROMSØ 69.6548, 18.9465 200 / 627
Vinkelvegen 34 9009 TROMSØ 69.6547, 18.9464 200 / 627
Vinkelvegen 36 9009 TROMSØ 69.6547, 18.9463 200 / 627
Vinkelvegen 40 9009 TROMSØ 69.6543, 18.9451 200 / 2481
Vinkelvegen 42 9009 TROMSØ 69.6543, 18.9449 200 / 632

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken