Andrew Furuseths veg 160
2332 ÅSVANG

Andrew Furuseths veg 160, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Andrew Furuseths veg 160, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 279 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 506 FURUSET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Andrew Furuseths veg

Andrew Furuseths veg er ein veg i Stange kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 239.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Andrew Furuseths veg 7 2332 ÅSVANG 60.7193, 11.3524 360 / 6
Andrew Furuseths veg 10 2332 ÅSVANG 60.7197, 11.3524 360 / 45
Andrew Furuseths veg 12 2332 ÅSVANG 60.7198, 11.3526 360 / 23
Andrew Furuseths veg 15 2332 ÅSVANG 60.7197, 11.3533 360 / 22
Andrew Furuseths veg 17 2332 ÅSVANG 60.7198, 11.3534 360 / 22
Andrew Furuseths veg 24 2332 ÅSVANG 60.7205, 11.3533 360 / 17
Andrew Furuseths veg 25 2332 ÅSVANG 60.7196, 11.3557 360 / 47
Andrew Furuseths veg 27 2332 ÅSVANG 60.7194, 11.3570 360 / 9
Andrew Furuseths veg 37 2332 ÅSVANG 60.7212, 11.3556 360 / 36
Andrew Furuseths veg 39 2332 ÅSVANG 60.7215, 11.3565 360 / 37
Andrew Furuseths veg 43 2332 ÅSVANG 60.7221, 11.3566 280 / 22
Andrew Furuseths veg 44 2332 ÅSVANG 60.7225, 11.3556 280 / 3
Andrew Furuseths veg 45 2332 ÅSVANG 60.7226, 11.3569 280 / 13
Andrew Furuseths veg 47 2332 ÅSVANG 60.7220, 11.3586 281 / 7
Andrew Furuseths veg 49 2332 ÅSVANG 60.7229, 11.3681 281 / 3
Andrew Furuseths veg 51 2332 ÅSVANG 60.7235, 11.3667 281 / 3
Andrew Furuseths veg 53 2332 ÅSVANG 60.7202, 11.3630 281 / 1
Andrew Furuseths veg 55 2332 ÅSVANG 60.7225, 11.3605 281 / 8
Andrew Furuseths veg 57A 2332 ÅSVANG 60.7232, 11.3613 280 / 9
Andrew Furuseths veg 57B 2332 ÅSVANG 60.7235, 11.3619 280 / 9
Andrew Furuseths veg 58 2332 ÅSVANG 60.7232, 11.3559 280 / 16
Andrew Furuseths veg 59 2332 ÅSVANG 60.7229, 11.3606 281 / 9
Andrew Furuseths veg 61 2332 ÅSVANG 60.7228, 11.3592 281 / 5
Andrew Furuseths veg 65 2332 ÅSVANG 60.7238, 11.3577 280 / 2
Andrew Furuseths veg 69 2332 ÅSVANG 60.7243, 11.3581 280 / 8
Andrew Furuseths veg 72 2332 ÅSVANG 60.7247, 11.3561 280 / 18
Andrew Furuseths veg 82 2332 ÅSVANG 60.7254, 11.3550 280 / 25
Andrew Furuseths veg 84 2332 ÅSVANG 60.7258, 11.3533 280 / 14
Andrew Furuseths veg 89 2332 ÅSVANG 60.7257, 11.3584 280 / 26
Andrew Furuseths veg 91 2332 ÅSVANG 60.7263, 11.3587 280 / 1
Andrew Furuseths veg 93 2332 ÅSVANG 60.7269, 11.3572 280 / 21
Andrew Furuseths veg 111 2332 ÅSVANG 60.7274, 11.3576 280 / 17
Andrew Furuseths veg 113 2332 ÅSVANG 60.7278, 11.3583 280 / 11
Andrew Furuseths veg 125 2332 ÅSVANG 60.7283, 11.3612 280 / 10
Andrew Furuseths veg 139 2332 ÅSVANG 60.7282, 11.3655 279 / 4
Andrew Furuseths veg 141 2332 ÅSVANG 60.7269, 11.3659 280 / 7
Andrew Furuseths veg 143 2332 ÅSVANG 60.7254, 11.3707 280 / 4
Andrew Furuseths veg 147 2332 ÅSVANG 60.7278, 11.3702 279 / 5
Andrew Furuseths veg 148 2332 ÅSVANG 60.7302, 11.3603 279 / 2
Andrew Furuseths veg 150 2332 ÅSVANG 60.7305, 11.3607 279 / 2
Andrew Furuseths veg 151 2332 ÅSVANG 60.7294, 11.3679 279 / 10
Andrew Furuseths veg 153 2332 ÅSVANG 60.7296, 11.3690 279 / 13
Andrew Furuseths veg 155 2332 ÅSVANG 60.7300, 11.3688 279 / 3
Andrew Furuseths veg 157 2332 ÅSVANG 60.7300, 11.3668 279 / 12
Andrew Furuseths veg 160 2332 ÅSVANG 60.7309, 11.3608 279 / 1
Andrew Furuseths veg 162 2332 ÅSVANG 60.7311, 11.3606 279 / 1
Andrew Furuseths veg 183 2332 ÅSVANG 60.7337, 11.3627 279 / 17
Andrew Furuseths veg 199 2332 ÅSVANG 60.7344, 11.3622 279 / 7
Andrew Furuseths veg 201 2332 ÅSVANG 60.7349, 11.3619 278 / 33
Andrew Furuseths veg 202 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3611 278 / 44
Andrew Furuseths veg 203 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3619 278 / 34
Andrew Furuseths veg 207 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3630 278 / 53
Andrew Furuseths veg 211 2332 ÅSVANG 60.7356, 11.3621 278 / 28
Andrew Furuseths veg 214 2332 ÅSVANG 60.7362, 11.3612 278 / 40
Andrew Furuseths veg 219 2332 ÅSVANG 60.7367, 11.3627 278 / 3
Andrew Furuseths veg 221 2332 ÅSVANG 60.7369, 11.3625 278 / 3
Andrew Furuseths veg 231 2332 ÅSVANG 60.7374, 11.3637 278 / 1
Andrew Furuseths veg 235 2332 ÅSVANG 60.7382, 11.3641 278 / 48
Andrew Furuseths veg 237 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3637 278 / 24
Andrew Furuseths veg 239 2332 ÅSVANG 60.7383, 11.3631 278 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken